Diskussion:Kulturskatter på nätet

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Ainali (diskussionbidrag)

Allmänt: Jag tror att det skulle vara snyggare om den röda färgen som är genomgående är samma röda som i Wikimedialoggan. Ett indrag på efterföljande rader i punktlistor så att nästa rad inte börjar direkt under punkten skulle vara snyggt. Undvik att avstava Wikimedia och Wikipedia.

Sida 3, 1 stycket: "Tekniken för med sig frågor om upphovsrätt, hur man väljer vad som ska digi­taliseras, och experternas roll när ickeprofessionella lättare når ut." Slutet på meningen känns konstig, vad åsyftas?

Sida 8, 2 meningen: "När material återanvänds fungerar det som ett påminnelse om originalet (och den som har det i sin samling)." -> en påminnelse.

Sida 8, 3 meningen: "Därför förespråkar vi att materielet kan användas även kommersiellt, särskilt material som skapats med offentliga medel, eftersom skattebetalarna redan har betalat för arbetet." -> materialet ?

Sida 12, punkt 2: använd denna länk istället, lättare att komma ihåg: http://bit.ly/anonymaverk

Sida 15, 2 stycket: "tyska förbundsarkivet" -> ska vi inte skriva ut Federale Bundesarchiv? Inget annat har ju översatts.

Sida 15, 2 stycket: använd denna länk istället, lättare att komma ihåg: http://bit.ly/commonspartnerships

Sida 18, 2 meningen: "Med mer än 20 miljoner artiklar i över 280 språk Wikipedia har den största fria encyklo­pedin." -> Med mer än 20 miljoner artiklar på över 280 språk är Wikipedia den största fria encyklo­pedin.

Sida 18, 3 meningen: "Projektet utvecklade världen, som skapats av äran, officiell användning av hundratusentals volontärer Arbetare över hela världen." -> ?

Sida 18, 4 meningen: "På bara tio år, från en förlöjligade idé ett verk av historiska proportioner uppstod." -> På bara tio år utvecklades ett verk av historiska proportioner från en förlöjligad idé.

Sida 18, 5 meningen: "Wikipedia är redan den största Kunskapsbas mänskligheten." -> Wikipedia är redan den största kunskapsbasen mänskligheten har.

Sida 18, 3 stycket: "världens 40 lokala organisationer i rörelsen nära med Wikimedia Foundation i USA." -> Världens 40 lokala organisationer har ett nära samarbete med Wikimedia Foundation i USA.

Sida 18, 4 stycket: "Alla Wikimediaprojekt är oberoende, reklamfri och endast genom volontärarbete och donationer möjligt." -> Alla Wikimediaprojekt är oberoende, reklamfria och endast möjliga genom volontärarbete och donationer.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Bra kommentarer tycker jag! Får jag dock föreslå följande omskrivning: "På bara tio år utvecklades ett verk av historiska proportioner från en förlöjligad idé." -> "På bara tio år utvecklades ett verk av historiska proportioner från en idé som ursprungligen var förlöjligad".

Det finns inga äldre ämnen