Diskussion:Lediga jobb/Verksamhetschef för Wikimedia Sverige 2012

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Möjlighet att påverka

10
Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Att en verksamhetschef ska tillsättas är oerhört spännande och kommer säkerligen vara en stor tillgång för WMSE som förening och för oss som arbetar på kontoret. Vi har självfallet en stor tillit till HR-gruppen och er förmåga att rekrytera till denna tjänst. Vi undrar dock vad vi som anställda har för möjlighet att vara delaktiga i detta beslut då det i högsta grad påverkar oss? Finns det några tankar om detta? I de flesta fall då en ny person anställs så brukar det finnas en representant från styrelse eller ledningsgrupp, en anställd eller kollega och ibland en extern rekryteringskonsult eller liknande. (Från oss anställda) Sophie Österberg (WMSE) (diskussion) 13 november 2012 kl. 10.35 (CET)

Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Tänkte bara fortsätta på detta då jag blev tipsad om att titta på lagen om medbestämmande. Den uppfattar jag tydligt som att vi som anställda ska ha en möjlighet att yttra vår åsikt innan en förändring i en organisation sker.

Historiker (diskussionbidrag)

Rekryteringsprocessen pågår och HR-utskottet har följande plan för arbetet: Ansökningar får skickas in fram till den 30 november, varefter HR-utskottet bedömer de inkomna ansökningarna och väljer ut kandidater, vilka kallas till intervju. Dessa intervjuer planeras genomföras i början av december.

Intervjuerna genomförs av HR-utskottets medlemmar och eventuellt en extern person för att få en neutral och erfaren bedömning. Vi anser inte att antalet intervjuare skall vara för stort, då det skulle kunna ge en dålig/alltför pressande situation för de intervjuade. Därefter kommer HR-utskottet att lämna förslag om rekrytering till styrelsen, vilket MBL-förhandlas med Unionen enligt kollektivavtal. Det kan kanske förefalla märkligt, men förhållandet är sådant att föreningen, efter det vi ingått kollektivavtal med Unionen, skall föra förhandlingarna inför chefstillsättning enligt MBL med Unionen.

HR-utskottet genom:

Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Det här är intressant och därför ringde jag upp Unionen som berättade för mig att det visserligen är så att ni som HR grupp har den slutgiltiga beslutsfattningen att göra men att hon också tyckte att det var:

  • Dumt
  • Konstigt

att man på en sådan liten arbetsplats inte kunde ta med en anställd som representerade oss vid en sådan viktig rekrytering. Det förstod hon inte alls. Och inte jag heller. Jag föreställer mig att det kommer ske mer än en intervjuomgång med de som verkar intressanta och att vi inte skulle få vara med i någon del av dessa förstår jag verkligen inte. Skulle man inte kunna dela upp gruppen så att ni tre + en extern person möter vid första intervjuomgången och att vi sedan gör en grupp av en eller två i HR grupp + anställdrepresentant + extern neutral person vid nästa intervjuomgång?

Jag ber bara om att tillsammans med mina kollegor få möjlighet att påverka en del av mitt liv som jag bryr mig oerhört mycket om och har en stor glädje och kärlek till. Jag är dock tämligen övertygad att vi har ett visst perspektiv på kontoret vilket inte möjligen kan finnas inom styrelsen då detta inte är er vardag på samma sätt och därför vore det önskvärt att ha med en av oss. För att bredda perspektiven samt göra en så bra, välgrundad och genomtänkt bedömning som möjligt.

Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Dessutom, ju mer jag tänker på det, känns det än mer märkligt. Vilket du också skriver att det är. Varför gör vi då inte på något annat sätt? Vi har, som Unionen påpekade, ingen skyldighet att inte lyssna på en anställd och hennes/hans åsikter som representant. Att blint följa föreskrifter förstår jag inte. Läs här till exempel Henry David Thoreau som skriver om varje människas eget förnuft:

Must the citizen ever for a moment, or in the least degree, resign his conscience to the legislator? Why has every man a conscience, then? I think that we should be men first, and subjects afterward. It is not desirable to cultivate a respect for the law, so much as for the right. The only obligation which I have a right to assume is to do at any time what I think right. It is truly enough said that a corporation has no conscience; but a corporation of conscientious men is a corporation with a conscience. Law never made men a whit more just; and, by means of their respect for it, even the well-disposed are daily made the agents of injustice.

Har vi inte förnuft nog att lyssna på varann även fast ett kollektivavtal föreskrivet att det enligt MBL inte nödvändigtvis behöver vara en anställd med som representant?

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Om jag minns rätt från min tid som chef för 20 år sedan så fanns det förutom de formella stegen som jag misstänker Historiker har rätt i, även en möjlighet till att Informera berörd personal under processen. Och när jag då brukade fråga facket om det var OK sa det alltid OK till detta. I detta fall går det ju se flera tillfällen när det borde vara oproblematiskt Informera. Och Informera brukade oftast ge en konstruktiv och bra diskussion för alla inblandade, även om momentet i sig inte hade en formell tyngd.

Sophie Österberg (WMSE) (diskussionbidrag)

Det skulle vara toppen att bli informerad under processen och kunna föra en diskussion även om den skulle sakna formell tyngd.

Historiker (diskussionbidrag)

HR-utskottet kommer under helgen att gå igenom de inkomna ansökningarna och vi kommer då att lägga fast planen för det fortsatta arbetet, bland annat hur information om rekryteringsresultatet skall lämnas och rekryteringen förankras. Jag återkommer med information efter vårt möte.

Axel Pettersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Det är inte hur ni informerar om resultatet vi är intresserade av. Vi vill vara med i processen eftersom det kommer att påverka oss väldigt mycket! Vi är inte ute efter att ha en avgörande roll, men vi vill inte lämnas utanför och sen ställas inför fullbordad rekrytering. Bästa sättet att förankra rekryteringen är att låta personalen vara med under processen och inte informera i efterhand, oavsett på vilket sätt ni kommer fram till att ni ska informera.

Historiker (diskussionbidrag)

Vi kommer att ta upp frågan under helgen och jag återkommer sedan med besked om hur vi hanterar det på bästa sätt.

Adville (diskussionbidrag)

Denna mening: "Målet är att stödja och marknadsföra Wikipedia, Wikimedias projekt och fri kunskap." skulle jag vilja ändra till något typ: "Målet är att stödja och marknadsföra Wikipedia, Wikimedias andra projekt och fri kunskap." så att man poängterar att det finns flera andra projekt med (även om Wikipedia är det största) Adville (diskussion) 16 oktober 2012 kl. 00.13 (CEST)

Det finns inga äldre ämnen