Diskussion:Verksamhetsplan 2017

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Den nya lydelsen på T.2.2

1
Ainali (diskussionbidrag)

Måste det verkligen vara 10 nya konferenser? Föreningen har ju deltagit på några av de stora i respektive område redan och det kan väl mycket väl finnas en vits att återkomma till dem? Eller finns det något resonemang bakom detta som inte framgår i kommentaren?

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

G 1.1 lägg till efter Wikipedianer "eller grupper av Wikipedianer"

G.1.2 Styks helt

G 2.1 Vi vill få bidrag från 365 nya användare(fotnot) ur Wikipedias underrepresenterade grupper:kvinnor, personer över 60 bidragsgivare till mindre språkversioner (fotnot för den) "personer utanför storstäder (inlägget är ifrågasatt)".. Detta skall åstadkommas genom dedikerade insatser mot dessa grupper."

G 2.2 50 stycken nya användare får stöd och hjälp med hjälp av en mer organiserad fadderverksamhet och välfungerande Fikarumsfunktion. Nybörjare och andra som önskar stöd skall kanaliseras till en tydlig plats, även med hjälpa av bra mallar. Hänvisning kan ske av föreningens representanter vid olika evenemang, av volontärer i deras arbete och av alla användare i projekten när det upptäcker en (ny) kollega i behov av stöd/hjälp

Jag är osäkrare på formulering av en ny punkt 1.2 och hoppa Mattias kan formulera en sådan, men något som

Driva implementering av en större basfunktion (involverande centralt utvecklade funktioner med en tung teknikkomponent) som underlättar gemenskapens arbete. arbetet skall drivas som ett projekt med tydliga exitkriterier och urvalet av projekt skall ske av gemenskapen. Exempel Klottersaneringshjälpmedlet Ores, tydliga beskrivningar (och ev stödfunktioner) för samspelet med Wikidata, wikimaps

,

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Lite återkoppling på det ni tagit fram från mig som bara är en person.

Tillgång:inga synpunkter, men skulle gärna se åtminstone en ny grej typ påverka lagstiftning

Användning:1.1, 2.1 och 2.2 OK, 1.2 uppfyller inte kriterierna för vad som utgör ett mål. Jag skulle sedan vilja ni satsade på att få med en ny intressentgrupp, som seniorer (pss som kvinnor tidigare) och att hela området på det sättet utvecklas vidare Finns delvis som g.2.1 men jag skulle vilja se en bredare satsning (som tidigare mot GLAM)

Gemenskapen 1.1 och 1.2 OK jag skulle hellre se att 2.1 och 2.2 minskades till ett och att det las till en 1.3 att agera i ett försummat och för wikiepdianer svårarbetat område av central vikt för att projekten skall lyckas (mkt dålig text)

Möjliggörande:OK

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej!

Tack för återkopplingen!

Tillgång:

  • T.2.2 och de 20 politikerna syftar till att påverka lagstiftning. Funkis?

Användning:

  • Vi ska titta på formuleringen för A.1.2.
  • Eftersom det här handlar om användningen, tänker du på att informera seniorer att de kan använda Wikimedias projekt och hur de bäst gör det?

Gemenskapen:

  • Svårigheten som vi ser är att det är svårt att veta kön på de som ställer frågor i Fikarummet, så det är kluriga att slå ihop.
  • Fler mål kan i teorin läggas till. Det är dock otydligt för mig vad du menar med 1.3. Kan du utveckla?

Allt gott!

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

T2.2 räcker nog men skrivningen inom parentes helgalen (och förvirrade mig). Bland föreningen strategiska mål är högst 50% från en finansiär, inte säker vi upp politiker för att påverka detta. Skriv vad som avses i stället: om att frigöra info finansieras av staten och mer bejakande upphovsrätt

G.2.1 Jag tycker nog hela det målet är för svagt, med mer aggressiv skrivning kan mina tankar om seniorer inkluderas (och andra minoriteter). (och det kan skippas från det jag skrev under A

Min sista punkt är en stor och förändring mot hur föreningen jobbat hittills. Jag avser ta upp detta mer på lördag . Men rest konkret vill jag ni delvis driver projekt som hittills helt sett ligga på Wikipediagemenskapen, tex införandet av ORES. I målet behöver inte just det anges, men att Ett sådant projekt skall drivas, sedan kan ju i dialog med gemenskapen man komma fram till vilket

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

T.2.2 Du har helt rätt att det går att läsa så. Jag ändrade från "strategiska frågor" till "politiska frågor".

G.2.1 Tänker du att det som står i fotnoten borde läggas in där? Med "mer aggressiv skrivning" menar du då ökat måltal (upp ytterligare från ambitiösa 365) eller något i formuleringen?

Ser fram emot att höra mer om ditt förslag och den diskussionen. :-)

Anders Wennersten (diskussionbidrag)

Ja för upp och "vänd på den". Som "Vi vill få bidrag från 365 nya användare(fotnot) ur Wikipedias underrepresenterade grupper:kvinnor, personer över 60 och bidragsgivare till mindre språkversioner (fotnot för den).. Detta skall åstadkommas genom dedikerade insatser mot dessa grupper." (lite mer aggressivt i sista meningen

Det finns inga äldre ämnen