Diskussion:Verksamhetsplan 2020/Tabell över program, strategi och mål

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Ainali (diskussionbidrag)

Bra att delta på internationella konferenser. Men transparensen borde också ökas på hemmaplan. Om man tittar på projektsidorna på wikin så här i slutet av 2019 så är det fortfarande många som har många punkter i checklistan för att starta projekt kvar, en del har inte ens punkten om budget avklarad. Om mallen i sig anses vara ett för stort overhead bör den ses över men just nu verkar det som att vissa projekt knappt har startat än. Endast tre av projekten har lägesrapporter i projektdatamallen och då är den senaste uppdateringen i juni. Sidan Ekonomiska rapporter 2019 är helt tom. Det är alltså mycket svårt att se hur projekten och föreningen tuffar på. Den tranparensen borde prioriteras högre tycker jag.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej,


Ja, det är helt klart relevant kritik du lyfter fram gällande transparensen.

Arbetet med projektsidorna har brustit en hel del i år då jag rapporterat annorlunda till styrelsen och då prioriterat ned projektsidorna då styrelsen inte använt dem.

Intentionen har dock hela tiden varit att åtgärda det för att förenkla för medlemmar att se vad som sker och justera mallen för det. Jag har dock fortsatt prioritera ned det då andra mer akuta grejer kommit emellan. Bra att du sätter fokus på det och jag ska se till att det blir gjort den här månaden.

Gällande de ekonomiska siffrorna kommer det en ny rapport som ska öka tydligheten. Den kommer att laddas upp inom någon vecka.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

För att förtydliga: mallen har ju haft styrelsen som mottagare vilket påverkat vilken info som finns med och hur den redovisas. Om styrelsen inte längre är huvudmottagare av informationen (vilket de inte är längre) bör mallen justeras så att den nyfikna medlemmen får en bättre förståelse genom innehållet. Samtidigt bör den hjälpa projektledare att sammanställa vad som skett löpande. Ombyggnationen av mallen kräver dock lite planerande.

Ainali (diskussionbidrag)

Ja, känn er inte bundna av mallarna som sådana, de kanske ska skrotas helt. Men även den som följer alla senaste ändringar på wikin har svårt att se vad som händer i de olika projekten. Och det behöver inte vara en överdriven detaljnivå, en övergripande inblick skulle räcka bra.

Ainali (diskussionbidrag)

Det här målet är lite abstrakt och svårt att förstå om man inte har varit med i diskussionerna. Jag anar att jag tycker att syftet är bra men det är lite svårt att veta nu. Kan ni ge ett exempel på vad det skulle kunna innebära i praktiken eller ge en mer utförlig förklaring?

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Arbetet i projektet "Utvecklingsstöd" syftar till att uppnå det målet.

Det finns inga äldre ämnen