Diskussion:Verksamhetsplan 2021/en/sv

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Fördelning i Implementation av globala strategirekommendationer 2021

4
Ainali (diskussionbidrag)

Den här posten är ju det enskilt största projektet under året. Hur ser fördelningen inom den mellan att skriva ansökningar och att "utveckla föreningen till att bli en tematiskt hubb"? Om man er till textmassan i vad som beskrivs verkar det handla mest om att skriva ansökningar, och så är fallet borde projektet kanske ligga på Möjliggörande eftersom att det är aktiviteter som i sig inte ger Tillgång till öppet innehåll.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Implementation av globala strategirekommendationer 2021 är arbetsnamnet på de projekt där vi förbereder oss för att bli en tematisk hubb. Vi har nyligen säkrat 3,3 miljoner från WMF för det, där ungefär hälften är budgeterat för arbete under 2021.

De 3,3 miljonerna gör det möjligt för oss att påbörja en rad initiativ runt innehållspartnerskap (såsom mjukvaruutveckling, helpdesk, samarbeten med mellanstatliga organisationer m.m.). Dessa initiativ handlar alltså huvudsakligen om att öka tillgången på öppet innehåll. Genom att framgångsrikt leverera goda resultat inom ramen för projektet positionerar vi oss och blir förhoppningsvis ett givet val för att formellt utses till en hubb under 2022. Att skriva en ansökan om att formellt utses förväntar jag mig kommer att utgöra några få procent av arbetet.

Kostnaden för arbetstid kopplat till att skriva ansökningar ligger inte under Möjliggörande i budgeten, utan är en overheadkostnad (C33 på Costs-fliken i budgeten närmare bestämt).

Jag hoppas att det klargör det hela.

Ainali (diskussionbidrag)

Det klargör ju för mig, men borde det inte synas i själva verksamhetsplanen också? Det du skrev finns ju bara beskrivet i en bisats ", samt arbetet med att utveckla föreningen till att bli en tematiskt hubb." medan ansökningarna får 6 meningar vilket ger skenet av att fokus är på dem.

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Du har helt rätt! Den projektbeskrivningen skrevs förra året när vi sökte medel från WMF och hade inte uppdaterats med den senaste informationen. Jag har uppdaterat det nu.

Yger (diskussionbidrag)

i sista stycket under "Wikimeda Sverige som en möjlig framtida tematisk hubb" står det 2020 skall väl vara 2021

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Ojdå, det var en miss vid översättningen från den engelska texen. Åtgärdar.

Yger (diskussionbidrag)

tidigt under 2021 skall överenkommelse med WMF vara klar står det i avsnittet om årets aktiviteter, måste vara fel

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Det stämmer. Jag fixar.

Yger (diskussionbidrag)

datum i rubriken för punkt 1 är fel

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hej! Kan du förtydliga vad menar du med punkt 1? Tacksam om du kan kopiera in den felaktiga meningen så ska jag försöka fixa det. Tack för din noggranna genomläsning!

John Andersson (WMSE) (diskussionbidrag)

Hittade igen felet och har åtgärdat det. Tack så mycket!

Det finns inga äldre ämnen