Diskussion:Wikipedia i utbildning 2012/OpenBadges

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)
För skriva ner den muntliga diskussionen
  • Ska Badgeutfärdare vara en användarrättighet (i stil med patrullerare/admin)
  • Ska Badgeutfärdare vara knutet till en specifik badge (i stil med instruktör i Education program)
  • Går det (rent praktiskt) att automatiskt utfärda en batch men ändå få med det i loggen?
Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Vi behöver också gå igenom vilka olika roller som finns och hur det kan se ut här. Badgeutfärdaren (issuer) brukar vara den som sätter upp kriterier och beskrivning av en badge, ex Wikimedia Sverige eller en användare i gemenskapen. Badgeutdelaren (awarded by) är den (individ, eller maskin) som bekräftar att de uppsatta kriterierna har uppnåtts av badgeinnehavaren (earner). Vem som har de här rollerna hänger på vad en badge har för syfte. Nämner dessa här för den vidare diskussionen.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Det finns en viss terminologiskillnad men i specifikationen är Badge-definer en skild rättighet från Badge-issuer. Men finns det etablerade termer borde vi använda dem.

  • Badge-issuer: Kan definiera en badge/Skapa en ny sida i Badge-namnrymden
  • Badge-awarder: Kan dela ut en badge till en användare (el. skapa en nyckel åt den användaren). Bör automatiskt tilldelas Badge-issuers och systemet
  • Badge-earner: Denna borde vara öppen för alla inloggade användare.

Att kunna välja att acceptera en badge

2
Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Lägger också upp det här som en tanke att ta med i utveckling. Det är praxis för open badges att man ska kunna välja att acceptera en tilldelad badge, med ett enkelt meddelande Vill du acceptera badge? ja, nej. Speciellt om vi har automatiska badges så behöver den som får dem känna kontroll över vilka som är viktiga och inte, det kan inte vi förutsätta att vi vet.

André Costa (WMSE) (diskussionbidrag)

Detta är en mekanism som jag i dagsläget inte sett någonstans men som skulle vara intressant här.

Jag kan se att detta skulle kunna fungera om Badgutfärdandet fungerar enligt följande

  1. En Badgeutfärdare trycker på "Award Badge X to User Y" (eller detta sker automatiskt)
  2. Mottagaren får en notification med en länk "claim this badge"
  3. Denna länken går till en sida liknande denna (för EducationProgram) men med förifylld nyckel (fungerar såhär).

Detta betyder i praktiken att Mottagaren ger sig själv badgen och utfärdaren enbart utfärdar en nyckel (som bör vara one-use-only och gärna knuten till användarnamnet).

Loggmässigt blir detta svårare då "badge claim"-loggen blir något i stil med , dvs. vi tappar länken till utfärdaren. Alternativt är att man har (ytterligare) en logg med alla nyckelutfärdningar (som har bevislänk) men som även finns för dem som inte accepterar badgen (kanske inte ett problem).

Sara Mörtsell (WMSE) (diskussionbidrag)

Något att ha med i bakhuvudet är hur själva utfärdandet går till. Vissa badges, till exempel i anknytning till workshops offline och online kan man dela ut det manuellt eftersom utfärdaren är så pass involverad. Men det är också användbart att kunna ha "mindre" badges, till exempel för nybörjare, som automatiskt utfärdas när man gjort sin fjärde redigering, eller deltagit i en diskussion, eller vad det nu kan handla om. Det är små och viktiga framsteg för en nybörjare och skulle behöva tilldelas en badge utan att någon manuellt behöver notera redigeringen och utfärda, det skulle vara tidsmässigt kostsamt.

Det finns inga äldre ämnen