Drupal/Drift

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Uppdatera

Ibland behövs själva Drupal, Drupal core, uppdateras. För att göra det, följ stegen nedan[1].

 1. Försäkra dig om att det finns en färsk backup av servern hos Bahnhof.
 2. Ladda ner och packa upp den nya versionen av Drupal.
  1. cd /tmp
   
  2. wget https://ftp.drupal.org/files/projects/drupal-X.Y.tar.gz
   
  3. tar -xf drupal-X.Y.tar.gz
   
 3. Slå på Maintenance mode. Går att göra via admin-menyn Configuration -> development -> Maintenance Mode eller på https://wikimedia.se/admin/config/development/maintenance.
 4. Ta bort allt i Drupal-katalogen förutom sites och eventuellt andra filer som har ändrats av oss.
  1. cd /srv/web/sites/civicrm/drupal
   
  2. För att försäkra dig om vilka filer som har ändrats kan du ladda ner och packa upp den installerade versionen och köra diff. Ladda först ner den installerade versionen på samma sätt som i 2.
   • diff -r /tmp/drupal-INSTALLERAD.VERSION .
    
  3. sudo rm -Rf $(ls | egrep -v "sites")
   
   • Utöka eventuellt regexp:et om det finns andra filer som inte ska tas bort.
 5. Kopiera de nya filerna.
  1. sudo cp -r /tmp/drupal-X.Y/* .
   
 6. Kör uppdateringsskript på https://wikimedia.se/update.php.
 7. Slå av Maintenance mode.
  • Har du blivit utloggad och bara kommer till sida som berättar att hemsidan är i Maintenance mode går det att nå inloggningssidan på https://wikimedia.se/user/.

Felsökning

Connection refused in lock_may_be_available()

Symptom

Hemsidan ger följande felmeddelande:

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.

Error message

PDOException: SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused in lock_may_be_available() (line 167 of /srv/web/sites/civicrm/drupal/includes/lock.inc).

Detta kan bero på Mysql inte startar som det ska när servern startar.

Lösning

Undersök om Mysql är igång med sudo service mysql status. Är den inte det går det att säga åt Mysql att starta automatiskt med sudo systemctl enable mysql.

Sidan för underhållsläge visas efter det har slagits av

Symptom

Efter att hemsidan har tagits ur underhållsläge visas fortfarande meddelandet för underhållsläge när man går till en sida. På admin-sidan för underhållsläge är det inte påslaget.

Lösning

Rensa Drupals, vilket går att göra antingen via webbgränssnittet: https://wikimedia.se/en/admin/config/development/performance eller med drush:
$ sudo drush cc all

Referenser

 1. https://www.drupal.org/docs/7/update/core-option-1