E-post och visitkort

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Frågeformulär för Wikipedia e-postadress och visitkort

 • Om du vill ha en e-postadress fyll i punkterna 1 till 4 och 6.
 • Om du vill beställa visitkort, vänligen fyll i punkterna 1, 2, 3, 5 och 6.

Viktigt! Alla personuppgifter som lämnas i denna enkät kommer Wikimedia Sverige att lagra.

Vänligen skicka det ifyllda och undertecknade frågeformuläret till:

Wikimedia Sverige
c/o Internetstiftelsen i Sverige (IIS), Hammarby Kaj 10D,
120 32 Stockholm

eller skanna och e-posta till:

info@wikimedia.se
1) Personuppgifter (användare)
 • Förnamn:
 • Efternamn:
 • Adress:
 • Postnummer:
 • Postort:
 • Land:
 • E-post:
 • Användarnamn:
 • Telefon:
2) Verksamhet för vilken jag behöver e-postadress/visitkort.
3) Min tidigare arbetsfokus/erfarenhet i Wikimedia-projekt.


4) För att får e-postadress fyll i denna punkt.
Vilka adresser vill du ha? Vanligtvis fornamn.efternamn
 • ...............@wikipedia.se
 • ...............@wikimediacommons.se
 • ...............@wikiversity.se
 • ...............@wikispecies.se
 • ...............@umepedia.se
 • ...............@wikimini.se
5) För att beställa visitkort fyll i denna punkt.

Vilken information ska vara en del av ditt visitkort?

 • Projekt:
  • Wikipedia
  • Wikimedia Commons
  • ...
 • Namn:
 • Adress:
 • Postnummer:
 • Postort:
 • Land:
 • E-post:
 • Användarnamn:
 • Telefon:
 • Twitter:
 • Övrigt:
6 Användaravtal mellan Wikimedia Sverige och ovan nämnd användare
Föremål för avtalet

Det här avtalet gäller mellan Wikimedia Sverige (WMSE) och ____________________________ (nedan kallad "användaren").

Föremål för avtalet är inrättandet av e-postadress och/eller överlämning av visitkort med det motsvarande Wikimedia-projektets logotyp och kontaktuppgifter till användaren. Dessa presenterar användaren som frivillig projektmedarbetare, men inte som anställd eller funktionär för Wikimedia Sverige.

Adressen är ett verktyg för samarbete i projekt och att användas i enlighet därmed.

Skyldigheter för parterna i det här avtalet

Användaren förbinder sig att

 • använda adressen endast i samband med sitt deltagande i Wikimedia-projekt;
 • följa WMSE:s kommunikationspolicy
 • årligen rapportera om sin verksamhet till vilken e-postadress och visitkort användes. Rapporten bör vara resultatinriktad och under till Wikipedia kompatibel fri licens. Det är önskvärt att användaren på en sida i användarnamnrymden i respektive projekt dokumenterar användningen av dessa verktyg (så som ackrediteringar för händelser, kontakter med museer, media osv). Om så önskas, kan det kommas överens om sekretess och det avstås från publicering. Om sekretessen inte avtalas separat, kan rapporten publiceras under någon av de ovan nämnda licenserna.
 • återlämna eventuella oanvända visitkort när avtalet avslutas.

Användaren godkänner att inte

 • ge intryck av att den på något sätt representerar Wikimedia Sverige eller Wikimedia Foundation rättsligt
 • använda adressen och visitkort för egna intressen.

Wikimedia Sverige förbinder sig att

 • leverera visitkort och/eller vidarebefordra e-post till användaren
 • respektera sekretessen för användarens kommunikation.
Uppsägning av detta avtal
 • Detta avtal kan sägas upp när som helst utan förvarning av båda parter.
 • WMSE förbehåller sig rätten att avsluta vidarebefordran om den används i strid med dessa villkor eller om adressen inte längre används.
 • WMSE förbehåller sig också rätten att säga upp avtalet av annan väsentlig orsak.
 • WMSE förbehåller sig rätten att avbryta denna tjänst när som helst eller ersätta med någon annan motsvarande tjänst.

Jag accepterar villkoren i detta avtal.

______________________________________________________________________________________
Ort, datum, underskrift