EU-ansökningar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Utlysning 1

The cultural heritage of war in contemporary Europe http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2091-reflective-5-2015.html

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf

Fokus på utlysningen

This is Research & innovation action: “Three legal entities. Each of the three shall be established in a different Member State or associated country. All three legal entities shall be independent of each other”.

Titel på projektet

Changing borders and loyalties during hundreds of years of warfare – Wikimaps, a gathering and presentation of European maps

Sammanfattning av idé

Vi har redan en stark grupp i de nordiska länderna som jobbar med Wikimaps som vi kan jobba vidare med. Vi skulle relativt enkelt kunna utöka den med chapters och GLAM-institutioner från några syd- och östeuropeiska länder. Flera aktiva volontärer finns även i Nederländerna och Tyskland, så de borde vara enkla att få med. Det här projektet tar vid där Wikimaps Nodic slutar. Genom det projektet har en stor del av bakgrundsarbetet redan gjorts.

Fokus på ansökan

  • Teknisk vidareutveckling av Wikimaps, finns redan en lång lista.
  • Digitalisering och uppladdning av historiska kartor, både för att täcka kostnaderna och skapa momentum.
  • Kurser för GLAM-institutioner hur de kan ladda upp/bidra med material, d.v.s. lära sig Commons, GLAMwiki Toolset m.m.
  • Evenemang där volontärer förbättrar kartornas användbarhet (rektifiering m.m.).

Budget

Lämplig summa för hela projektet att söka (enligt utlysningen): “Around EUR 1.5 and 2.5 million”

Det ska alltså täcka kostnaderna för alla partners.

Om vi leder projektet kan det vara aktuellt för WMSE att anställa (alternativt kan nuvarande personal fokusera på detta):

  • Någon som kan koordinera projektet och få projektpartners att leverera i tid samt sköter den omfattande rapporteringen.
  • Någon/några utvecklare för utveckling/koordinering av olika tekniska aspekter av Wikimaps.
  • Någon som jobbar mot GLAM-institutionerna (utbildningar m.m. så att de kan ladda upp fler kartor).
  • Någon som jobbar med kommunikation.

Utlysning 2

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2092-reflective-8-2015.html#tab1

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2014_2015/annexes/h2020-wp1415-annex-c-elig_en.pdf This is a “Coordination & support action - One legal entity established in a Member State or associated country”

Titel på ansökan Wikisource as a platform to submit scientific results

Budget Lämplig summa att söka (enligt ansökan): Around EUR 1 million

Andra utlysningar värda att titta på

Annat