Ekonomisk berättelse 2012

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Överblick, se även årsredovisningen.

Intäkter

typ Budget Utfall
Projektbidrag 1 518 400[1] 2 490 960
Medlemsavgifter 15 000 15 900
Donationer 30 000 21 882
Övriga intäkter 20 000 13 334
Total 1 583 400[2] 2 541 806
  1. 2 716 882 inklusive WMFs första anslag av verksamhetsbidrag 2012 (1 198 482,00 kr)
  2. 2 781 882 inklusive WMFs första anslag av verksamhetsbidrag 2012 (1 198 482,00 kr)

Kostnader

Budget Utfall
Stöd till gemenskapen
Teknologi 185 000 169 648
Referensarbeten 99 000 10 960
Gemenskapens projekt 220 000 61 055
Edit-a-thons 137 000 32 838
Total 641 000 274 501
Kvalitet
Undersökningar 33 000 2 429
Innehållsdonationer 260 000 270 051
Identifiera kvalitetsbrister 71 000 11 719
Flygfoton 34 000 13 416
Total 398 000 297 615
Outreach
Wiki-skills 250 382 251 367
PPI 120 000 125 546
Studentklubbar 0 3 425
Skapa kontakter 0 14 186
Nordisk samarbete 45 000 47 093
Europeana Awareness 531 000 308 727
Interchapter verksamhet 0 19 799
Total 910 382 770 143
Möjliggörande
Administration 92 000 197 539
Intern kommunikation 33 000 37 503
Bokföring/Ekonomi/Revisor 46 000 139 705
PR 89 000 81 802
Fundraising 115 000 76 191
Juridisk rådgivning 50 000 24 750
Kontorshyra 60 000 91 700
Kontorsutrustning 60 000 122 377
Styrelsens resor 50 000 28 193
Anställdas resor 80 000 61 673
Årsmöte 10 000 9 495
Oförutsedda utgifter 157 500 31 387
Total 842 500 902 317
TOTAL 2 791 882 2 244 576