Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 17 september 2020

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2020-06-31 – 2020-08-31

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev positivt under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 5 682 419 kr
 • Totalkostnad: 2 080 164 kr
 • Resultat: 1 844 388 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Verktyg för Partnerskap (WMF): 1 440 000 kr
 • FDC inkl. extra till reserv (WMF): 1 760 000 kr
 • Wikispeech (PTS): 680 000 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Reserven: 530 000 kr
 • Wikispeech partner: 190 000 kr
 • UNESCO WiR: 170 000 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 27 077 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 47 155 kr.
 • Engångskostnader: Överspenderat 174 324 kr. Detta domineras av en utbetalning på 168 887 kr för ett projekt där vi är fiscal sponsor för medel som går från WMF via oss, vi har vetat att pengarna skulle gå ut under 2020 men inte vilken månad.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 10 622 kr lägre än förväntat.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Inga denna period

Övrigt att notera

 • Enligt plan lades 528 700 kr till långtidsbesparingarna i samband med WMFs utbetalning av dessa öronmärkta medel.
 • Preliminära godkännanden finns för Kulturbryggan (Fri musik på Wikipedia). Formell begäran om att förlänga projektet till mars 2021 kommer att ske.
 • Den insamlings- och medlemsvärvningskampanj som planeras i höst har nu inkluderats i Burncharten. Förväntade intäkter ligger som Prospective incomes.
 • De inskickade ansökningarna (se nedan) ligger ännu inte i Burncharten som Prospective incomes.

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (september-november)

 • Intäkter: 619 013 kr
 • Utgifter: 2 742 878 kr
 • RESULTAT: -2 123 865 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 135 939 kr vid årsskiftet 2020/2021.

Vilka större intäkter förväntas 2020/2021

 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 70 000 kr förväntas under 2020 med ytterligare 300 000 under 2021 (exkl. Face2Face).
 • En kampanj för Face2Face pågår september-december 2020. Den preliminära uppskattningen är att denna insats kommer att ge 200 000 kr under 2020 och ytterligare 700 000 kr under 2021.
 • Vi har skickat in två ansökningar till Vinnova om totalt nästan 3 miljoner kr (vår del). De beskrivna projekten löper båda 2020-2022 med huvudparten av arbetet under 2021.
 • Vi har fått ett erbjudande om att gå in som underleverantörer i ett forskningsprojekt med fokus på de Globala målen och Wikipedia, vilket vi nu undersöker. Exakta summan är oklar, men det kan röra sig om 2-3 år med 200 000-300 000 kr totalt.
 • Vi är med som underleverantörer i en ansökan till Vinnova. Företaget har inom ramen för ansökan accepterat 75 000 kr i konsultbeställningar och vi står för 64 000 kr i egenfinansiering. Större delen av vår insats förväntas ske i början av 2021.

Identifierade risker och hantering

 • Ett verktyg för att ge översikt av budgeterad arbetstid över tid har tagits fram men har ännu inte utvärderats. Tanken är att tidigare kunna identifiera om vi under en period inte kan möta planerad arbetstakt (totalt tvärs över projekten) och därmed måste be om förlängning/justering av individuella projekt.