Ekonomiska sammanställningar/Inför styrelsemötet 28 augusti 2021

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Vårt ekonomiska prognosverktyg, Burncharten, innehåller detaljer om hur kostnader och intäkter förväntas falla ut. Då verktyget innehåller personuppgifter går den inte att dela.

Uppdateringar sedan senaste sammanställningen

Uppdateringen omfattar perioden 2021-04-01 – 2021-06-31

Resultatet den senaste sammanställningen

Föreningens nettoresultat blev negativ under perioden enligt plan.

 • Totalintäkt: 469 471 kr
 • Totalkostnad: 1 706 012 kr
 • Resultat: -1 236 541 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Medlemskap och donationer: 81 599 kr
 • Projektbidrag: 375 519 kr (två intäkter för arbete med Wikispeech)
 • Konsultuppdrag: 12 353 kr

Huvudsakliga utgifter (utöver löpande):

 • Utbetalningar till partnerorganisationer i Wikispeech: 154 789 kr

Skillnad i kostnader sedan prognos (avrundade)

 • Löpande kostnader (undantaget personal): Underspenderat 50 011 kr.
 • Personalkostnader: Underspenderat 29 820 kr.
 • Engångskostnader: Underspenderat 731 874 kr.

Underspenderingen i engångskostnader beror på att kostnader på ca. 250 000 kr för Wikispeech har skjutits framåt under de tre månaderna. Då kostnaden flyttats fram på månadsbasis framstår det därmed som att underspenderingen är väldigt signifikant, vilket alltså inte är fallet.

Skillnad i intäkter sedan prognos

 • Medlemskap och donationer var 1 599 kr högre än förväntat. Den var markant högre i april, men sjönk under den förväntade nivån i maj och juni.

Justeringar

Om signifikanta in-/utbetalningar har senare-/tidigarelagts för att vi t.ex. har förlängt ett projekt.
 • Procentsatserna för personal har justerats baserat på nuvarande kontrakt m.fl.
 • De nya intäkterna för hubben är tillagda.
 • De nya intäkterna för påverkansarbete är tillagda.
 • Hyreskostnaden har justerats ned då kostnaden för kontorsplatsen i Norge upphör i samband med att Karl endast jobbar deltid.
 • Intäkterna för projektet Wikidata för auktoritetskontroll blir 100 000 kr lägre än förväntat då visualiseringen köps in av extern konsult istället. Utbetalning är ändrad till september.
 • Den sista utbetalningen i Wikispeech – Talresursinsamlaren 2019 är ändrad till september.
 • Utbetalning av APG är ändrad till september.
 • De förväntade intäkterna från medlemsavgifter och donationer har minskats med 10 000 kr i augusti, september och oktober då den planerade insamlingskampanjen skjuts på framtiden.

Övrigt att notera

 • Inget

Prognos, långsiktig utveckling

Ackumulerat resultat de närmaste tre månader (juli–september)

 • Intäkter: 4 692 021 kr
 • Utgifter: 1 912 109 kr
 • RESULTAT: 2 779 912 kr

Huvudsakliga intäktskällor (avrundade):

 • Hubben: 3 332 000 kr
 • APG: 912 000 kr
 • Wikispeech: 200 000 kr
 • Wikidata för auktoritetskontroll: 205 121 kr
 • Right to Research in International Copyright: 43 350 kr

Huvudsakliga utgifter, utöver löpande (avrundade):

 • Underleverantörer och partner i Wikispeech: 255 000 kr
 • Konsult (OpenGLAM-event): 47 000 kr

Besparingar

 • Totalt uppgår våra långtidsbesparingar till 2 098 939 kr vid årsskiftet 2020/2021. Besparingarna förväntas öka till 2 648 939 kr vid årsskiftet 2021/2022.

Vilka större intäkter förväntas 2021/2022

Här beskrivs de intäkter som förväntas kunna säkras under året. Detta inkluderar nya projektansökningar) samt andra intäktsströmmar som föreningen experimenterar med. Det innefattar inte projektansökningar som redan har godkänts och där pengarna redan säkerställts.
 • Donationer och medlemskapsavgifter på ytterligare 90 000 under 2021.
 • Vi är underleverantörer i en EU-ansökan som blivit godkänd. Vi förväntar oss intäkter om 150 000 kr från detta projekt. Datum för utbetalningar är dock ännu inte specificerade.
 • En större ansökan till Erasmus+ har skickats in med en budget på cirka 1,3 miljoner kronor. Svar förväntas komma i september. Projektstart sker runt årsskiftet.
 • En större ansökan till Postkodstiftelsen har skickats in med en budget på cirka 4,9 miljoner kronor. Svar förväntas komma i september. Projektstart sker tidigast i början av 2022.
 • En större ansökan till Vinnova för flerårigt arbete med Wikispeech har skickats in, med en beräknad budget på cirka 2,5 miljoner kronor. Svar förväntas komma i september. Projektstart är i november 2021.
 • Vi kommer att lämna in två ansökningar för såddfinansiering, på vardera 100 000 kr, till Svenska Institutet i september 2021. Arbetet kommer att genomföras under 2022 och ligga till grund för fortsättningsprojekt på upp till 1 miljon vardera, med tidigast start under 2023.

Identifierade risker och hantering

 • Den största risken i dagsläget är att de större ansökningarna inte går igenom och att föreningen då måste ställa om väldigt mycket av verksamheten och snabbt växla spår. Flera stora ansökningar utvecklas därför parallellt.
 • De många parallella stora projektansökningarna skapar en “risk” att flera större projekt får finansiering samtidigt, vilket kan leda till att organisationen får växtverk. Därför försöker vi sprida ut startdatum för projekten över längre tid vilket är möjligt då vi utökat våra besparingar under de senaste tre åren.
 • Ett stort antal av Wikimedia Foundations ledarskikt, däribland de två högsta cheferna, Katherine Maher och Ryan Merkley, har slutat under 2021. Detta har orsakat instabilitet hos organisationen och fördröjningar runt de planer vi utvecklat tillsammans och vi har behövt revidera våra planer med dem. Det tycks bli fördröjningar med flera viktiga initiativ vilket riskerar att göra det svårt för oss att fortsätta med utvecklingen av hubben utan avbrott.