Extern kommunikation/Utkast/Ett besök på Mbazzi Wikipedia Center i Uganda

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Ett besök på Mbazzi Wikipediacenter i Uganda

Fiskdamm

Efter att ha varit igång i ett och ett halvt år besökte vi Mbazzi Wikipediacenter en söndag i juli i år.

Vi stannade först till vid en gård som tillhör Mbazzi Farmer Associations ordförande. Hon och hennes familj hade byggt en fiskdamm på sin bakgård. Peter Kitaka som varit instruktör på centret berättade att någon av bönderna hade läst en artikel på engelska Wikipedia om ”fishfarming”. Artikeln handlade om hur man odlade fisk storskaligt. Bönderna samlades och delgav varandra all den kunskap de hade om fiskodling gemensamt och kom fram till ett sätt att göra det småskaligt. En av bönderna började att testa det praktiskt och en annan skrev en artikel om det på Ganda Wikipedia. Nu finns det dammar på tre ställen i byn. Det tar 6 månader att odla upp de malar som lever i dammarna. En fullvuxen mal kan man få 10 000 Ugandiska shilling för vilket motsvarar ca 25 Svenska kronor. Att bygga en damm kostar en del och den fiskmat man måste köpa är också ganska dyr men man räknar med att när man räknat bort omkostnaden blir det en vinst på ca 1000 000 Ugandiska shilling var 6:e månad. Det motsvarar ca 2 500 kr och är mycket med ugandiska mått mätt. En fiskare eller en bonde kan tjäna cirka 2000 - 5000 Ugandiska shilling om dagen.

Peter berättade också att bönderna genom Wikipedia inspirerats till att odla nya grödor som t.ex lök och rödbetor. Arbetet med Wikipedia har skapat en kultur av kunskapsdelning som inte fanns tidigare. Tidigare hade bönderna odlat det de alltid odlat. Bönderna hade blivit mer öppna för att prova nya sätt att försörja sig och hade fått ett större självförtroende och tillit till deras förmåga till innovation.

När vi varit hos ordföranden i Mbazzi farmer association åkte vi ner till Wikipediacentret. Det samlades fler och fler utanför och vi satte oss i skuggan av ett träd och pratade om centret och om vad människorna i byn lärt sig genom det. Paul inledde med att berätta hur Wikipediacentret växt fram och Dan berättade om hur han presenterat projektet för UNESCO och UNEP och att det finns ett intresse för vad Mbazzibönderna gör inom FN. Vi kom snart in på frågan vad de lärt sig genom Wikipediacentret. En efter en ställde sig upp och berättade vad det betytt för dem. Första halvåret fick de mest lära sig datakunskap. Tidigare hade datorer och Internet varit någonting långt borta som de aldrig kom i kontakt med. Nu hade arbetet med Wikipediartiklar gett dem ett nytt självförtroende att klara av nya saker. De hade fått nya vänner både lokalt och internationellt genom “talk page” sidorna. De kände nu att de kunde få del av den kunskap som finns därute i världen och de hade börjat utforska olika delar av det som de behövde och det som de lärt sig genom sitt byutvecklingsprojekt. En av bönderna betonade att det inte bara är att skriva en artikel. Man måste göra “research” först och detta hade lärt honom mycket. De hade utvecklat ett system med gemensamma sittningar för att gå igenom vad som var viktigt att få med i olika Wikipedia artiklar i Ganda Wikipedia. De pratade igenom ämnet, delade med sig av sina kunskaper och enades om vad som skulle vara med. Det var deras sätt att se till att det var rätt information som lades in. Det är ju inte ett gängse sätt att arbeta med källor men ett intressant sådant att diskutera vidare i frågan om hur vi skall hantera de många muntliga källor som finns i afrikanska länder.

En av bönderna sa att de också hade hittat nya marknader för sina produkter. Det var inte kopplat till Wikipedia direkt utan mer en "spin off" effekt av att de lärt sig hantera datorer och att söka på Internet.

Mbazzi har under några år genomfört olika utvecklingsprojekt i byn. Ett av de senaste är ett vattenprojekt där ett fyrtiotal bönder fått hjälp med att bygga upp samlingsdammar för regnvatten. Genom detta behöver inte byinvånarna lägga massor av tid på att gå till en källa och hämta vatten. En kvinna sa att istället för att lägga tid på vattenhämtning kunde nu hennes barn gå till centret och lära sig använda datorer och hämta kunskap från internet. De barn och ungdomar som gått till centret hade mycket lättare att komma in i dataundervisningen i skolan sa en annan mamma till ett av de barn som regelbundet gått till centret.

En grupp på fem människor från grannbyn hade gått över kullarna för att få vara med på vårt möte. De hade en verksamhet där de producerade organisk gödning. De sa att de också ville ha ett Wikipediacenter.

Wikipediacentret hade också lett till ett ökat intresse för att lära sig läsa och skriva och att lära sig engelska hos de i byn som inte kunde det. Wikipediacentret sågs som en möjlighet att ha som ett utbildningscenter för vuxna i allmän läs­ och skrivkunnighet. De som från början kunde lite engelska har förbättrat sina kunskaper i språket betydligt sedan de fick centret sa en av bönderna.

Det fanns dock några problem som de tog upp. Genom det avtal med Orange som de hade fick 100 Mb per månad till sin internetuppkoppling. Det var för lite för att räcka till alla artiklar de ville publicera. Ibland när de skulle publicera var internetmängden slut så de fick vänta till nästa månad för att ladda upp en artikeln. En kvinna tog upp avstånden i byn som ett problem. De som bor långt ifrån centret har lång väg att gå dit. Hon undrade om det skulle kunna gå att göra det mer mobilt. Paul Kiguba berättade då att han fått höra om ett projekt i Jinja i östra Uganda där en instruktör tar med sig 10 laddade datorer i låda på en “boda boda” (ugandisk motorcykeltaxi) och åker ut till skolor och organisationer där de har lektioner i datakunskap. Ett liknande koncept skulle kanske kunna utvecklas i Mbazzi eller andra ställen där vi driver Wikipedia projektet. Paul tog också upp en annan möjlighet där 10 familjer som bor nära varandra kunde dela på en solladdad läsplatta eller dator som de lånar från centret. Vi har tidigare sett att “Barefoot College” i Indien tagit fram en enkel och billig läsplatta. Sådana skulle kunna provas i en framtida utveckling av Wikipediaprojektet i Mbazzi.

Dan Frendin och Daniel Åkerblom Lärare i naturkunskap och hållbar utveckling, Kalmar

Anmärkningar

Bilder finns uppladdade på Wikimedia Commons som kan användas.