Extern kommunikation/Utkast/Ganda Wikipedia som kunskapskanal för hållbar utveckling

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Ganda Wikipedia som kunskapskanal för hållbar utveckling

- bakgrund till projektet

Genom TV:s naturfilmer får vi en bild av “Afrika” som en kontinent av savanner med stora horder av olika antilopdjur som t.ex. impalor, zebror och topis. De betar fredligt tillsammans med vårtsvin och en och annan flodhäst. Detta stämmer verkligen när man kommer till Lake Mburos nationalpark i Uganda. Ökningen av den biologiska mångfalden både vad det gäller arter och antal är väldigt tydlig när man kommer inom nationalparkens gränser. Gräset är på vissa ställen så betat att det ser ut som en klippt gräsmatta i en stadspark. Man förstår att den ekologiska bärkraften är stor i de ursprungliga ekosystemen.

Men utanför nationalparkerna breder ändlösa områden med småbönders odlingar av matbanan, kaffe, kassava och andra grödor ut sig. Bönder som måste anpassa sig till ett förändrat klimat där regn- och torrtider inte kommer som de brukar. De ska försörja en ökande befolkning där många lämnar landsbygden och hoppas på en bättre tillvaro i någon stad. Trycket mot de kvarvarande resterna av savann, papyrusträsk och regnskog ökar.

Det är här vårt Wikipediaprojekt “Ganda Wikipedia som kunskapskanal för hållbar utveckling” kommer in. Genom att lokalbefolkningen, elever och andra intresserade dokumenterar och beskriver sina grödor, nya odlingsmetoder, läkeväxter och allt annat som handlar om praktisk hållbar byutveckling kan ett nytt medvetande skapas. När de lokala naturvårdsorganisationerna och Ugandiska Röda Korset skriver om hälsofrågor och vikten av, och hur man kan sköta, de ekosystem och de ekosystemtjänster som lägger grunden för överlevnad kan det kanske gå att bygga ett hållbart samhälle här. Genom datorer och mobiltelefoner kan kunskapen spridas fort.

Det hela började med att det skapades ett Wikipediacenter i den lilla byn Mbazzi 36 km utanför Kampala i Uganda. Byn lämnades helt under inbördeskriget på 80-talet och all regnskog som omgav byn har huggits ner. Ett fyrtiotal av de bönder som bor där nu har gått samman och bildat ”Mbazzi Farmer Association” och försöker att med hjälp av nya jordbruksmetoder som agroforestry att få tillbaka ett välstånd i byn. En av de personer som driver jordbruk där är Paul Kiguba. Han är också lärare och programrektor på en gymnasieskola i Entebbe. När han deltog i Wikimedia Sveriges konferens om hållbar utveckling i Wikipedia i mars 2013 fick han en idé att lära bönderna skriva artiklar om det de lär sig i uppbyggnaden av Mbazzi i den lokala Wikipedian på språket luganda. Denna Wikipedia kallas ofta för ”Ganda Wikipedia”.

I januari 2014 öppnade centret med hjälp av medel från Wikimedia Foundation och Wikimedia Sverige. Mobiloperatören Orange stödde projektet med en internetuppkoppling. WWF Sverige bekostade en utbildning av bönderna med hjälp av de två Wikipediaambassadörerna Paulina Bäckström och Caroline Gunnarsson. De utbildade också volontärer och personal på WWF:s projekt i närliggande områden och lärare och elever på olika skolor och universitet i Entebbe och Kampala. Även en grupp journalister i Kampala fick lära sig hur de kan få ut kunskap genom Wikipedia.

En instruktör, Peter Kitaka, anställdes som tre gånger i veckan kom till centret och fortsatte att lära byborna att använda datorer och skriva i Wikipedia.

Mbazzi Wikipedia center drevs under 2014. I januari gick Wikimedia Foundations finansiering ut. Centret har hållits öppet under första halvan av 2015 med hjälp av privata medel men behöver mer ekonomisk stöttning för att kunna fungera fullt ut de närmaste åren.

I februari 2015 utbildades ett ”coreteam” inom WWF:s projekt för lärande för hållbar utveckling i Östafrika i att skriva artiklar om hållbar utveckling.

Fortsatta diskussioner och planer på att bilda ett till Wikipedia center i Ugandiska Röda Korsets lokalkontor i Masaka samt ett nationellt kontor i Kampala har förts under våren 2015. Röda korset kan med sina volontärer bidra till att artiklar om hälsa översätts från t.ex. Wikiprojekt Medicin och sedan används i de hälsoprojekt som genomförs ute i byarna på landsbygden.


Dan Frendin Lärare i naturkunskap och hållbar utveckling Kalmar

Anmärkningar

Försökte ladda upp bild från Commons men det fungerade inte. Behöver hjälp med det.