Försäkringar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Försäkringar

Wikimedia Sverige har tecknat några försäkringar för att skydda personal, volontärer och material. Vi har nedanstående försäkringar (2020-02-21).

Försäkringsgivare Typ av försäkring Förklaring av vad försäkringen innefattar Täcker tidsperiod Behöver förnyas Kommentar
Collectum Tilläggspension för tjänstemän ITP Anmäls via Opad (meddela personaländringar så kontaktar Opad Collectum).
Alecta, administreras av Collectum Tjänstegrupplivförsäkring TGL Anmäls via Opad (meddela personaländringar så kontaktar Opad Collectum).
Folksam Småföretagarförsäkring Omfattar:
 • Egendom
 • Avbrottsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Objektsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Kristerapi
 • Överfallsförsäkring
 • Id-stöld
Uppdaterad med nya anställda i juli 2020.

Besked om vad det täcker ska ha skickats hem till varje enskild anställd.

Folksam Liv- och hälsopaket (olycksfalls/sjukvårdsförsäkring för all personal) Uppdaterad med nya anställda i juli 2020.

Besked om vad det täcker ska ha skickats hem till varje enskild anställd.

Fora Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för tjänstemän Avgiften för försäkringen baseras på en total lönesumma, inga individuella uppgifter behövs. Rapporteras för ett helt år i efterskott.
Fora Omställningsavtalet TRR Trygghetsrådet Faktura för period 2019 betald den 2019-12-31 Avgiften för försäkringen baseras på en total lönesumma, inga individuella uppgifter behövs. Rapporteras för ett helt år i efterskott.
Gefvert Försäkring för kamera- och teknik-utrustning i teknikpoolen Premie betald april 2020 Ny försäkringsperiod 2020-05-01 till 2021-04-30 Kopplad till ett medlemskap till Fotosidan. I samband med betalning av Gefvert ska även Fotosidan betalas.
Fremia Vd- och styrelseansvarsförsäkring hos Söderberg & Partners via föreningens medlemskap i Fremia. Premien är betald av Fremia, och försäkringsgivare är Folksam. Försäkringen kan täcka försvarskostnader och skadestånd om verksamhetschef eller styrelse blir stämda på grund av deras arbete. Ny försäkringsperiod 20210101-20211231
Fremia Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande.

Omfattar volontärer, förtroendevalda och praktikanter som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivillig insatser.


Administreras av Söderbergs&Partners, försäkringsgivare är Folksam Ömsesidig sakförsäkring

Omfattar:
 • Olycksfallsförsäkring
 • Akutersättning plus några tillfällen till i efterföljande vård
 • Tandskador
 • Merkostnader
 • Ärr
 • Medicinsk invaliditet
 • Dödsfall
 • Kristerapi
20210101-202101231
Trygghansa Volontärförsäkring för olycksfall vuxen (förening) Omfattar:
 • Medicinsk invaliditet
 • Ärr, läke-, rese- och tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
 • Merkostnader under akut läkningstid
 • Hjälpmedel
 • Dödsfallsersättning
 • Kristerapi
Förnyad 2020-06-22