Försäkringar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Försäkringar

Wikimedia Sverige har tecknat några försäkringar för att skydda personal, volontärer och material. Vi har nedanstående försäkringar (2020-02-21).

Collectum

 • Tilläggspension för tjänstemän ITP
 • Tjänstegrupplivförsäkring TGL (hos Alecta, administreras av Collectum)
 • Anmäls via OPad (meddela personaländringar så kontaktar OPad Collectum).

Folksam

 • Småföretagarförsäkring, som omfattar:
  • Egendom
  • Avbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Objektsförsäkring
  • Tjänstereseförsäkring
  • Kristerapi
  • Överfallsförsäkring
  • Id-stöld
 • Liv- och hälsopaket (olycksfalls/sjukvårdsförsäkring för all personal) * uppdaterad med nya anställda i juli 2020
  • Besked om vad det täcker ska ha skickats hem till varje enskild anställd

Fora

 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för tjänstemän
 • Omställningsavtalet TRR Trygghetsrådet
 • Faktura för period 2019 betald den 20191231
 • Avgiften för försäkringen baseras på en total lönesumma, inga individuella uppgifter behövs. Rapporteras för ett helt år i efterskott.

Gefvert

 • Försäkring för Kamera & Teknik-utrustning
 • Premie betald april 2020
 • Ny försäkringsperiod 20200501 - 20210430

Idea

 • Vd- och styrelseansvarsförsäkring hos Söderberg & Partners via föreningens medlemskap i Idea

Trygghansa

 • Volontär: olycksfall vuxen (förening)
 • Förnyad 2020-06-22
 • Ingår:
  • medicinsk invaliditet
  • Ärr, Läke, rese- och tandskadekostnader (nödvändiga och skäliga)
  • Merkostnader under akut läkningstid
  • Hjälpmedel
  • Dödsfallsersättning
  • Kristerapi