Försäkringar

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Försäkringar

Wikimedia Sverige har tecknat några försäkringar för att skydda personal, volontärer och material. Vi har nedanstående försäkringar (2022-11-09).

Försäkringsgivare Typ av försäkring Förklaring av vad försäkringen innefattar Täcker tidsperiod Behöver förnyas Kommentar
Collectum Tilläggspension för tjänstemän ITP N/A Anmäls via Opad (meddela personaländringar så kontaktar Opad Collectum).
Alecta, administreras av Collectum Tjänstegrupplivförsäkring TGL N/A Anmäls via Opad (meddela personaländringar så kontaktar Opad Collectum).
Folksam Småföretagarförsäkring Omfattar:
 • Egendom
 • Avbrottsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Förmögenhetsbrottsförsäkring
 • Objektsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Kristerapi
 • Överfallsförsäkring
 • Id-stöld
2022-04-08–2022-12-01 Besked om vad det täcker ska ha skickats hem till varje enskild anställd.

Mailadress: foretag(at)folksam.se

Folksam Liv- och hälsopaket (olycksfallsförsäkring för all personal) Gäller anställda och omfattar:
 • Olycksfallsersättning
 • Ersättning för övriga resor
 • Akutersättning
 • Sjukhusvistelse och korttidsboende
 • Rehabilitering
 • Tandskadekostnader
 • Övriga kostnader
 • Kropssskadeersättning
 • Medicinsk invaliditet
 • Ärr
 • Vänteersättning
 • Ekonomisk invaliditet
 • Aktivitetskapital
 • Hjälpmedel vid bestående ögonskada
 • Bildstöd
 • Kristerapi
 • Dödsfall
 • Olycksfallskapital
N/A Mailadress är arbetsgivarservice(at)folksam.se

Besked om vad det täcker ska ha skickats hem till varje enskild anställd.

Fora Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA för samtliga tjänstemän (även framtida) Gäller från och med: 20210101

Gäller till och med: Tillsvidare

Faktura skickas ut: jämn månad med början i februari. Däremellan tilläggsfakturerar vi inkomna ändringar. Avgiften för försäkringen baseras på en total lönesumma, inga individuella uppgifter behövs. Rapporteras för ett helt år i efterskott.
Fora Omställningsavtalet TRR Trygghetsrådet samma som ovan samma som ovan Avgiften för försäkringen baseras på en total lönesumma, inga individuella uppgifter behövs. Rapporteras för ett helt år i efterskott.
Gefvert Försäkring för kamera- och teknik-utrustning i teknikpoolen 2022-05-30–2023-04-30 Försäkringen uppdaterad med nya artiklar två gånger under hösten 2022. Kopplad till ett medlemskap till Fotosidan. I samband med betalning av Gefvert ska även Fotosidan betalas.
Fremia Vd- och styrelseansvarsförsäkring hos Söderberg & Partners via föreningens medlemskap i Fremia. Premien är betald av Fremia, och försäkringsgivare är Folksam. Försäkringen kan täcka försvarskostnader och skadestånd om verksamhetschef eller styrelse blir stämda på grund av deras arbete. Ny försäkringsperiod 2022-01-01–2022-12-31
Fremia Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande.

Omfattar volontärer, förtroendevalda och praktikanter som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivillig insatser.

Administreras av Söderbergs&Partners, försäkringsgivare är Folksam Ömsesidig sakförsäkring

Omfattar:
 • Olycksfallsförsäkring
 • Akutersättning plus några tillfällen till i efterföljande vård
 • Tandskador
 • Merkostnader
 • Ärr
 • Medicinsk invaliditet
 • Dödsfall
 • Kristerapi
2022-01-01–2022-12-31