Fildiskussion:Toolkit Samla in röster.pdf

Hoppa till navigering Hoppa till sök

Om denna diskussion

Inte redigerbar

Småfel i ett i övrigt bra dokument

2
Tommy Kronkvist (diskussionbidrag)

Tack Josefine för att du skapade filen på Commons (och tack André som laddade upp den lokala kopian här på Wikimedia Sverige). Det finns dock några små språkliga felaktigheter i PDF-filen.

  • I avsnittet "Säkerhet och integritet" på sida fem avslutas det första stycket med "Därfär behöver du godkänna att verktyget får spara dina röstfiler", men det bör förstås stå "Därför […]" med ö istället för ä.
  • I första stycket "Verktyget" på sida sju lyder den sista meningen "I värsta fall kan du behöva använda en anan taldatainsamlare". Ordet "annan" saknar ett "n", och meningen avslutas utan punkt.
  • I stycke två på samma sida ser det ut som att det finns ett extra mellanlag mellan orden "videosamtal" och "har", men det kanske bara beror på hur Canva renderar PDF-filer?
  • Första meningen på sida åtta lyder "Hundratals miljoner människor på vår planet är analfabeter, har delvis eller helt nedsatt syn, eller har dyslektiker". Den bör avlutas "…eller är dyslektiker" alternativ "…eller har dyslexi". Varianten "…eller en dyslexidiagnos" kan också tänkas.
  • I stycke två på samma sida börjar den sista meningen "Så länge alla…" på en ny rad. Den raden inleds med ett mellanslag, vilket bör tas bort.
  • I sidfoten till sista sidan, sida nio, återfinner man ordet "icke-komersiella". Det bör stavas "icke-kommersiella", med två "m".

I övrigt tycker jag dokumentet är en konkret och bra sammanfattning över ämnet. Jag skulle kunna fixa felen själv och sedan lägga upp en ny version på Commons, men dessvärre brukar jag bara använda Adobe Acrobat för att skapa PDF-filer. Emellertid har min användarlicens för Adobe Creative Cloud gått ut precis nu i dagarna, och jag kommer inte att ha råd att förnya den på någon månad eller så. Jag prövade att korrigera filen i Microsoft Word och LibreOffice istället men i vanlig ordning gör de bara en enda soppa av PDF-layouten (dessutom misstänker jag att Canva inte följer PDF-specifikationen till hundra procent?)

Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussionbidrag)

Stort tack för din korrläsning Tommy! Vi är två som läst igenom men man missar ju alltid saker ändå. Jag uppdaterar i Canva och fixar en ny PDF helt enkelt.

Det finns inga äldre ämnen