Fortbildning

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna rutin behandlar hur en begäran om, samt hantering av, fortbildningar för personalen sker.

Steg för steg

  1. Den anställda skickar en begäran om utbildning till verksamhetschefen, se nedan.
  2. Verksamhetschefen godkänner eller avslår begäran.
  3. Om begäran blir godkänd lägger den anställde till en rad för utbildningen i tabellen Utbildning 2024. Parametrarna id, utbildning, vem, plats, kostnader och tid bör anges.
  4. Verksamhetschefen bekräftar att begäran är godkänd genom att signera i parametern beslut för den raden i tabellen.
  5. Utbildningen genomförs, eventuella kvitton skickas in till organisationsassistenten, mottagaren av utbildningen signerar i parametern genomförd för den raden i tabellen.
  6. Organisationsassistenten sammanställer kostnaderna för utbildningen och anger dessa i parametern redovisad-kostnad för den raden i tabellen.

Skicka en begäran om utbildning

Skicka ett mail till verksamhetschefen om vilken fortbildning du som anställd är intresserade av. Om det är en dyrare utbildning som vi inte har möjlighet att täcka kostnaden för i år kan vi undersöka möjligheten att budgetera för den nästa år. Använd rubrikerna nedan i ditt mail.

Vad för utbildning är du intresserad av?

Ange namn och fokus på utbildningen, gärna med länk.

Varför den utbildningen?

Beskriv värdet som ni ser för föreningen om ni får den nya kunskapen.

Kostnad

Ange kostnaden för utbildningen som du vill att föreningen skall täcka.

Datum

Ange mellan vilka datum utbildningen sker.

Se även