Frivilliga/Skrivstuga

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Skrivstuga Ada Lovelacedagen 2012

Vad glädjande att du önskar hålla i en skrivstuga!

Det här är en guide till hur (och varför) man ska hålla Wikipedia-skrivstugor.

En skrivstuga är:

 1. En planerad tid där personer redigerar Wikipedia tillsammans, oavsett om det sker offline, online eller en blandning av båda.
 2. Oftast fokuserat på ett specifikt ämne, såsom fåglar eller kvinnliga matematiker.
 3. Ett sätt att rekrytera nya Wikipedianer och lära dem hur man bidrar.

Skrivstugor handlar om att bygga vidare på encyklopedin genom att lära nya Wikipedianer hur de redigerar. Skrivstugor skiljer sig ifrån stora konferenser såsom Wikimania, som ofta har flertalet föreläsare och/eller paneler med en variation av ämnen. En skrivstuga är också olik en Wikipub/Wikifika som brukar vara utan direkt mål med primärt syfte att socialisera. Med andra ord, en skrivstuga är som ett hackathon för Wikipedianer.

Varför ska man hålla i en skrivstuga?

 1. Det främjar utvecklingen av encyklopedin.
 2. Det gör att nya personer lär sig redigera och bidra till Wikipedia.
 3. Det kan främja goda relationer inom gemenskapen.
 4. Det är roligt.

Det kan finnas många andra fördelar, som att promota Wikipedia på kulturella institut som bibliotek eller museum, men det behöver inte alls vara mer komplicerat än de anledningarna ovan.

Vad du behöver innan

 • En Wikipedia-namnrymdssida för din skrivstuga. En undersida till Wikipedia:Skrivstuga är det enklaste valet, men det finns andra alternativ beroende på plats och ämne för skrivstugan. Om det är en institution såsom ett galleri, ett bibliotek eller ett museum kan Wikipedia:GLAM vara lämpligt. Oavsett är det viktiga att det finns dokumentation om skrivstugan på Wikipedia.
 • Ett datum och en tid, och om det är offline dessutom en plats. Platsen ska vara tämligen lätt för deltagare att ta sig till och måste ha trådlöst nätverk. Att erbjuda mat & dryck kan uppmuntra deltagare att komma och deltaga längre.
 • Ett sätt för deltagare att anmäla sig. Det här är oftast på Wikipedia-sidan men det är viktigt att komma ihåg att om du vill att nya redigerare ska delta borde det finnas ett alternativt sätt att anmäla sig. Att be nya deltagare att anmäla sig på Wikipedia-sidan för att sedan lära sig att redigera är ett moment 22, då de måste redigera en Wikipedia-sida för att berätta att de vill delta för att lära sig göra just detta. Ett alternativ är att skapa ett Facebook-event.
 • Det viktigaste att ha förberett innan är klara och tydliga mål, gällande vilken grupp av artiklar som ska redigeras och vilka man önskar se som deltagare. Det kan vara stora övergripande ämnen som kvinnans historia, eller specifika saker i ett museums kollektion. Personer som aldrig redigerat innan känner sig oftast mest bekväma genom att antingen vara kunniga inom det valda området/ämnet, eller att delta i enkla aktiviteter som copyediting eller wikifiering.

Sätt att marknadsföra en skrivstuga

Trots att alla oftast är välkomna till en skrivstuga så hjälper inbjudningar och publicitet till att nå ut till fler potentiella deltagare. Fundera på vem som kan tänkas vara intresserad av att delta (är skrivstugan tänkt för erfarna Wikipedianer? läkarstudenter? kvinnor som inte redigerat innan? en kombination?), och fundera på var det är mest troligt att de befinner sig. Skräddarsy sedan marknadsföringen till de potentiella deltagare du försöker nå ut till.

Sätt att marknadsföra en skrivstuga är exempelvis:

 • Be folk omkring dig sprida informationen om att en skrivstuga är planerad. Be folk berätta det för sina vänner och kollegor.
 • Mejla relevanta e-postlistor (det behöver inte alltid vara en Wikimedia-lista).
 • Be om hjälp och deltagande ifrån relevanta Wikiprojekt om det finns möjlighet till detta.
 • Prata om det via social media.
 • Skriv ett blogginlägg.

Under en skrivstuga

 • Börja med att fråga deltagare vad de är intresserade av för att bättre kunna matcha ihop deras motivation med vad som är planerat för skrivstugan.
 • Var förberedd med en lista på vad som behöver göras inom det valda temat. Även om det inte är exakt vad som kommer bli arbetat på, så hjälper det för att inspirera till idéer om vad man kan hjälpa till med.
 • Om inte alla känner varandra kan det vara bra att börja med en introduktionsrunda där alla deltagare introducerar sig. Det skadar inte heller med namnskyltar.
 • Försök att ha en bra mix av nybörjare och erfarna redigerare. En erfaren Wikipedian per tio nybörjare är nog ett absolut minimum och one-to-one-samarbete är alltid fördelaktigt.
 • Ta dig tid att lära nybörjare hur de skapar ett konto och utför enklare redigeringar. Om det är flera nya redigerare i skrivstugan kan det vara bra att dela upp dem i mindre grupper ledda av en erfaren Wikipedian.
 • Det kan vara bra att ha olika "stationer" under skrivstugan. En där man skapar sitt login, en där man gör sin första redigering, en där man påbörjar en ny artikel och så vidare.
 • Se till att de nya redigerarna vet var de kan vända sig när de har frågor om Wikipedia och redigering efter skrivstugan. Det kan också vara bra att ha broschyrer tillgängliga att dela ut under skrivstugan.
 • Ta kort!
 • Dela ut lite Wikipedia-prylar så som muggar eller nyckelband. Eller använd Wikipedia-prylar som priser för bästa redigering under skrivstugan.
 • Om skrivstugan endast sker online, se till att ha en realtidsdiskussion där deltagare kan ställa frågor och diskutera. Skype eller Hangout är två alternativ.

Att göra efteråt

 • Tacka alla som deltog, speciellt om det är andra som hjälpt till att organisera skrivstugan.
 • Försök att fixa en lista över de artiklar som redigerades och skapades samt användarnamnen på de deltagare som var på skrivstugan.
 • Ladda upp foton ifrån skrivstugan på Wikimedia Commons i "Category:Wikimedia editathons", eller en underkategori till det.
 • Skriv en blogpost på Wikimedia Sveriges blogg där det står om vem som deltog, vad som gjordes och hur det gick generellt.

Lista över skrivstugor

en:Wikipedia:How to run an edit-a-thon

Se även