Fullföljdskravet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Skatteverkets hemsida kan man läsa om fullföljdskravet. I korthet går det ut på att en allmännyttig förening ska använda cirka 80% ska användas till den allmännyttiga verksamheten på ett snitt över fem år. Vinsten får således inte uppgå till över 20% under samma period.

Fullföljdskravet Wikimedia Sverige

Årsredovisning

År Bruttoomsättning Årets resultat Årets resultat i procent av bruttoomsättning Snitt de senaste fem åren
2014 3 754 164 46 561 1,2% 6,86%
2013 3 758 026 41 264 1,1% 6,02%
2012 2 541 806 383 360 15,08% 14,34%
2011 239 080 −224 962 -94,09% 12,49%
2010 320 202,27 256 530,21 80,12%
2009 15 534,92 −42 573,26 -274,05%
2008 211 853 104 799,45 49,47%
2007 10 275,82 5 754,99 56,01%
Total 10 850 942,01 570 734,39 5,26% (snitt på alla år)