Projekt:Gemenskapens projekt 2011/Ett Wikipedia för alla

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projekttitel: Ett Wikipedia för alla - Uppläsning och inspelning av våra utvalda artiklar

Ansökt totalbelopp: 26 500 kronor

Kort beskrivning (max 100 ord): Projektet är en satsning på att göra Wikipedias material tillgängligt för fler människor genom att utvalda artiklar på svenskspråkiga Wikipedia läses upp, spelas in och laddas upp på Wikimedia Commons. Filerna blir ett hjälpmedel för de svenskspråkiga som har dyslexi, synskador eller anda former av lässvårigheter och gör vårt bästa material tillgängligt för dem. I Sverige beräknas det finnas åtminstone 400 000 personer med dyslexi som skulle ha nytta av detta (vissa källor talar om 700 000). De bör ha samma förutsättningar till kunskap och information som övriga svenskspråkiga. Samarbete kan komma att initieras med flera andra aktörer.

Kostnadsberäkning:

En projektanställning med en heltidslön på 24 500 för sammantaget en månads arbete (170 timmar utspritt under 6 månader från projektets start).

En mikrofon, cirka 1 000 kronor. En extern hårddisk, cirka 1 000 kronor. Program för att editera ljudfilen finns tillgängliga gratis online.

Vad är projektmålet?:

Projektet består av fem stycken delmål:

Att mellan 50-75 utvalda artiklar läses in och laddas upp på Wikimedia Commons. Svenskspråkiga Wikipedia har i dagsläget 621 artiklar som efter omröstning har bedömts vara Utmärkta eller Bra. Ett relativt stort antal av dessa artiklar blev utvalda för flera år sedan och skulle i dagsläget inte anses nå upp till dagens krav. Därför kommer de som valts ut sedan 2008 att prioriteras och listas på en öppen sida innan arbetet tar sin början så att alla wikipedianer kan komma med invändningar och föreslå alternativa utvalda artiklar i utbyte. Risken att de artiklar som nyligen blivit utvalda kommer att genomgå större förändringar under den närmaste tiden är mindre och de inspelade materialet kommer då att ha en längre livslängd.

Skapande av riktlinjer och instruktionssidor för hur arbetet med inläsning av texter bör gå till. Översättning till svenska och bearbetning av Wikipedia:Alternative text for images från engelskspråkiga Wikipedia och presentation av funktionen för wikipedia-gemenskapen (på Bybrunnen och liknande).

Åtminstone två tidningsartiklar om det hela.

Initiera kontakter för att undersöka möjligheter med stöd och/eller samarbete med:

Dyslexiförbundet FMLS

 (http://www.fmls.nu) (om de är intresserade av ett samarbete kan
 en pressrelease skrivas tillsammans med dem);
 Specialpedagogiska
 skolmyndigheten (http://www.spsm.se/);
 Föräldraföreningen för
 Dyslektiska Barn (FDB); 
 
 Talboks- och
 punktskriftsbiblioteket (TPB).

Hur förbättrar, påverkar eller stödjer din idé fri kunskap?: Hundratusentals personer som i dagsläget endast med svårighet kan tillgodogöra sig informationen på Wikipedia ges möjlighet att ta del av det bästa fria materialet Svenskspråkiga Wikipedia har att erbjuda. Ett stort antal artiklar kommer att få en språklig genomgång innan uppläsningen sker för att säkerställa ett gott resultat.

Hur ska du mäta framgång?: Om den första punkten av projektmålen uppfyllts har projektet varit en framgång genom att göra en stor del av det bästa av vårt material tillgängligt. Om även punkt 2 och 3 genomförs bedöms projektet som väldigt lyckat och om alla de övriga delmålen uppfylls är projektet en succé. De utvalda artiklarna är dock i många fall väldigt långa och kommer att ta lång tid att läsa in. Den stora längdvariationen mellan dem gör att det är svårt att exakt avgränsa hur många artiklar som kommer att läsas in.

Vem är din målgrupp?: Den huvudsakliga målgruppen är svenskspråkiga med dyslexi, synskador eller anda former av lässvårigheter. Även personer utan tidigare nämnda problem kan ha glädje av de inlästa artiklarna då de kan tillgodogöra sig materialet då de utför andra sysslor som förhindrar att de läser en text (t.ex. hushållsarbete, jogging, bilkörning etc.). Det kan även användas av de som håller på att lära sig svenska då de kan följa med i artiklarna och samtidigt lyssna på det inspelade materialet och även för de personer som lär sig bättre genom att lyssna på en text (ibland i samband med att samtidigt läsa den).

Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?: Inköp av mikrofon samt en extra extern hårdisk för att spara en säkerhetskopia av det inspelade materialet.

Får du redan ett annat stöd?: Nej. Stöd kan dock eventuellt även sökas från Dyslexiförbundet FMLS.

Vad händer med ditt projekt efter främjande perioden?: Om projektet blir lyckat kan en ansökan om förlängning av projektet ske.

Wikipedia-gemenskapen har goda möjligheter att fortsätta utveckling av de riktlinjer och instruktionssidor som upprättats under projektet. De dokumenterade erfarenheterna som gjorts kommer att vara en god grund för andra svenskspråkiga som skulle vilja arbeta med detta.


Har du redan erfarenhet i dylika projekt?: Nej, men jag har stor erfarenhet av Wikipedia vilket krävs för att kontrollera att artiklarna håller en god kvalité innan inläsningen påbörjas. Jag är även van vid självständigt arbete och att producera och läsa texter. Jag kommer att ha god hjälp av min sambo som har studerat radiojournalistik och ljudredigering.

Beslut

Avslag. Motivering: Arbetet att läsa in artiklar borde kunna ske på frivillig basis. Vi kan gärna stödja projektledning (kartläggning av målgruppens behov, utveckling av metodik och riktlinjer) och inköp av utrustning.