Projekt:Gemenskapens projekt 2011

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige utlyser 50 000kr. för öppna projekt.[1] Det finns inga restriktioner för projekt förutom att projekt måste enligt Wikimedia Sveriges stadgar verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor[2] samt att projekt måste realiseras under år 2011. Efter ansökningstidens slut diskuteras projektidéer tilsammans med medlemmar, och främjade projekt offentligförs i början av september. Dessutom finns även möjlighet att större projekt eller ej utvalda projektansökningar kan tas ut i nästa års budget.

Tidsplan

 • senaste ansökningsdatum 20/8
 • anonymiserat ansökningar publiceras/diskuteras i föreningswikin fr.o.m. 22/8
 • diskussion på Medlemsmöte 2011-08-27
 • styrelsebeslut 4/9
 • slut av främjande perioden senast 2011-12-31
 • slutrapport senast 2012-01-31

Ansökan

Ansökan görs senast 20/8 elektroniskt till info@wikimedia.se och skulle inhåller följande information:

 • Adressuppgifter av projektledare/deltagare (namn, adress, epost, nickname)
 • Projekttitel
 • ansökt totalbelopp
 • Kort beskrivning (max 100 ord)
 • detaljerad beskrivning som kan inhåller t.ex.:
 • Kostnadsberäkning
 • Vad är projektmålet?
 • Hur förbättrar, påverkar eller stödjer din idé fri kunskap?
 • Hur ska du mäta framgång?
 • Vem är din målgrupp?
 • Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?
 • Får du redan ett annat stöjd?
 • Vad händer med ditt projekt efter främjande perioden?
 • Har du redan erfarenhet i dylika projekt?

Ansökningar

Vad ? Ansökt belopp Beviljat belopp Rapporterad Kommentar
Gemenskapens projekt 2011/Fotografering av Stockholm 3650 1195
Gemenskapens projekt 2011/Streetpanels 8000 7575
Gemenskapens projekt 2011/Yes we're open! 50000 - Avslag.
Gemenskapens projekt 2011/Fotosafari Markaryd 5000 - Beviljas inom ramen för budgeten för fotosafaris istället för Gemenskapens projekt.
Gemenskapens projekt 2011/Bättre verktyg och metoder för att neutralisera troll 22500 15000 Ja Förslag till omarbetning.
Gemenskapens projekt 2011/Fotosafari i Salems kommun 2000 - Beviljas inom ramen för budgeten för fotosafaris istället för Gemenskapens projekt.
Gemenskapens projekt 2011/Fotosafari i Upplands-Bro kommun 2000 - Beviljas inom ramen för budgeten för fotosafaris istället för Gemenskapens projekt.
Gemenskapens projekt 2011/Wikipediaklubb på gymnasiet 2200 2200
Gemenskapens projekt 2011/Riksdagsfoto 3920 - Inkommen 26/8, förslag till omarbetning.
Gemenskapens projekt 2011/Ett Wikipedia för alla 16415 - Inkommen 28/8, avslag.
Gemenskapens projekt 2011/Skattkistan Slumpen¹ 10000
Summa 111685 35970

¹Det som blir över efter de andra ansökningarna som beviljas.

 1. Mötesprotokoll/Protokoll_2011-07-11#Gemenskapens projekt
 2. Stadgar#1 § Föreningens namn och syfte