Projekt:Gemenskapens projekt 2011/Riksdagsfoto

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Sökande: Känd för styrelsen

Projekttitel: Riksdags-foto

ansökt totalbelopp: 3920 kr

Kort beskrivning (max 100 ord) Ta foton av ett utvalt antal riksdagsledamöter, samt informera dem om varför Wikipedia tar bilder - att inga 'fria' bilder finns.

Kostnadsberäkning: Tidsperiod: mitt förslag är 6 dagar, kanske inte i följd 6 x 200 kr mat och telefon = 1200 kr 6 x 2 x 35 kr resor SL = 420 kr 1 x 800 kr hårddisk att lagra bilder på = 800 kr 1 x hyra blixt 1500 kr = 1500 kr totalbelopp ovanstående: 3920 kr dessutom vill jag ha möjligheten att 'representera' dvs bjuda några ledamöter om de så har tid och intresse att diskutera, men detta vet jag inte om det kommer att utnyttjas eller inte

Vad är projektmålet?: Att informera ett utvalt antal riksdagsledamöter om att (a) riksdagens existerande bilder inte får användas, (b) hur man skulle kunna göra istället, (c) hålla viss kontakt med dem efter foto-perioden, för att höra hur det utvecklar sig. Ett annat mål är att få ett antal oillustrerade ansikten med på Wikipedia-bilderna.

Hur förbättrar, påverkar eller stödjer din idé fri kunskap?: Eventuellt beslutar riksdagen längre fram att släppa fler bilder under t.ex. Creative-Commons-licens.

Hur ska du mäta framgång?: Antalet personer fotograferade, antalet personer kontaktade och som lyssnat på förklaring om bild-licenser och fri kunskap.

Vem är din målgrupp?: Fotogragfera: Riksdagsledamöter

Behöver du speciella verktyg, metoder eller hjälpmedel?: Ja, studio-blixt, hyres. Kostnad uppskattas till 1500 kr.

Får du redan ett annat stöjd?: Nej. Inte sökt heller.

Vad händer med ditt projekt efter främjande perioden?: Ett antal bilder på Commons. Kontakter med riksdagsmän som man kan stöta på för att göra fler bilder 'fria'.

Har du redan erfarenhet i dylika projekt?: Ja. Har varit i Riksdagen och fotograferat tidigare, mer än en gång.

Beslut

Förslag till omarbetning. Vi välkomnar ansökan, men vill helst göra ett lite större projekt, där ansökaren kunde vara projektledare. Några fotografer som kan arbeta sida vid sida och ett bord med information om Wikipedia och Wikimedia Sveriges arbete för fri kunskap med fokus på fria licenser och upphovsrätt.