Projekt:Gemenskapens projekt 2011/Skattkistan

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Projektansökan 2011

Adressuppgifter: Känd av styrelsen

Projekttitel: Skattkistan

Ansökt belopp: Den summa som blir kvar av de 50.000 kronorna när de andra ansökningarna är godkända

Kort beskrivning: Projektpengarna används för att belöna de användare som vinner Veckans tävling, Månadens nyuppladdade bilder och liknande tävlingar.

Detaljerad beskrivning: Tanken är att ge vinnarna i de existerande tävlingarna belöningar för att de hjälper till att göra mer kunskap fri. Belöningarna finns i form av en "skattkista" som innehåller förslag på olika saker som våra användare skulle kunna tänkas vilja ha. Några exempel skulle kunna vara:

Artikeltävlingar: prenumeration på tidskrift, tillgång till databas, presentkort på bokhandel, programvara, Wikipediarelaterade prydnadssaker, etc

Fototävlingar: förstoring av den bild man vunnit med på kanvas, minneskort till kamera, kamerastativ, etc

Skattkistan skulle vid varje tillfälle innehålla omkring fem förslag av ungefär lika värde. Orsaken till att ha konkreta förslag är att det blir lättare för användaren att välja än om man får välja helt fritt. Man kan också tänka sig att ha ett öppet pris där vinnaren får välja själv. Listan över priser just nu finns antingen på Wikimedia Sveriges webbplats eller på svenskspråkiga Wikipedia.

Vinnaren utses antingen av gemenskapen eller tävlingsledare, aldrig av Wikimedia Sverige. Administreringen av utdelningen sker av Projektledaren. Alla vinnare måste (för att vi ska kunna deklarera utgiften och för att vi ska kunna skicka vinsten) meddela sin adress till projektledaren, som sedan håller den hemlig för utomstående (troligen i ett kalkylblad i "molnet"). För att sprida vinsterna maximalt mellan användarna får man bara vinna ett visst antal gånger i rad.

Förutom den stora vinsten (med ett värde på omkring 1000 kr styck) får ett litet antal medtävlande mindre pris, såsom muggar med Wikipedia-tryck, t-shirtar eller annat. Tävlingsledare kan också få priser.

Framgången mäts dels i antal deltagande i tävlingarna, dels i en ökning av antalet bidrag i tävlingarna. Förhoppningen är att det här ska ge de Wikipedianer som redan är aktiva i tävlingarna konkreta tecken på att de är uppskattade, de som inte är aktiva skäl att delta i tävlingarna och de som inte redan är aktiva på Wikipedia orsak att bli aktiva. Dessutom är det troligen något som Wikipedia kan få publicitet av. En ytterligare förtjänst med detta projekt är att det kan stoppa de kritiker mot Wikimedia Sverige som menar att föreningen inte gör något konkret för att höja kvaliteten på Wikipedia. Om projektet blir framgångsrikt kan man tänka sig att fortsätta det under kommande år.

Beslut

Skattkistan beviljades enligt ansökan men med ett tak på maximalt 10 000 kr.

Rapport

Denna rapport är skriven av Användare:Hannibal.

Projektets början

Jag la upp sidan Skattkistan den 1 december 2011, där jag skrev att priset skulle motsvara 1000 kr och tävlingsledaren skulle få två muggar. Detta skulle pågå till årsskiftet, med en eventuell förlängning. Det blev en kort diskussion på Bybrunnen med 5 positiva röster och 1 negativ.

Projektets gång

För varje Veckans tävling och Månadens nyuppladdade bilder som avgjordes gjorde jag ett inlägg på vinnarens användardiskussion där jag uppmanade vinnaren att gå till Skattkistesidan, se exempel. Jag fick positiva svar i form av mail med önskemål, från alla vinnare utom en (Elinnea). I ett fall vann en användare två veckans tävling i rad, något som enligt reglerna inte gav personen rätt till ett andra pris. Flera användare visade sig medvetna om Skattkistan ganska snart efter dess lansering genom att förekomma mina hälsningar.

Sedan sidan Wikipedia:Skattkistan skapades på svenskspråkiga Wikipedia har den varit nästan statisk, och bara 1 (positiv) kommentar.

Resultat

Sammanlagt vann 5 personer gåvor för motsvarande 1000 kr (jag räknade portot utanför de 1000 kronorna). De flesta valde presentkort från olika affärer (böcker och hemelektronik). Bara en valde en fysisk present, nämligen en förstoring av en bild från Commons.

Dessutom skickade jag muggar till 4 personer som varit tävlingsledare (jag levererade muggar till ArildV personligen).

När projektet slutade vid årsskiftet uppstod frågan ifall det skulle fortsätta. Det finns många muggar över (eftersom det minsta antalet muggar man kunde beställa var 72 stycken).

Det krävdes inte mycket arbete (omkring 10 timmar allt som allt, varav merparten involverade mailkontakt, emballering av muggar och postande av paket). Därtill tillkom tiden att skriva sidan om skattkisteprojektet (cirka fyra timmar).

Jag har ännu inte räknat efter om Skattkistans existens har påverkat antalet tävlande eller insatser, eftersom det är många faktorer inblandade. Min gissning är att projektet pågick under för kort tid (fyra veckor) för att verkligen påverka antalet deltagare.

Ekonomi

  • Muggar 2828
  • Presentkort Thoasp 1000
  • Presentkort Jopparn 1000
  • Presentkort Kavelgrisen 1000
  • Presentkort Nordelch 1000
  • Förstoring, ArildV 999
  • Porto muggar Obelix, Thoasp, Josve05a, Dcastor 283
  • Porto presentkort Nordelch, Jopparn 122
  • Porto förstoring ArildV 129

Subtotal: 8361 kr

Rekommendation för framtiden

Jag tror att ett liknande projekt i framtiden kan vara positivt. Reglerna utgjorde inget stort problem för gemenskapen eller vinnarna, och prissumman tror jag låg i rätt nivå. Man kan dock tänka sig lägre summor, eller enbart till exempel muggar. Projektet bör pågå under en längre tid än fyra veckor.

Rapporten skrevs av Hannibal 20 februari 2012 kl. 00.08 (CET)[svara]