Mötesprotokoll/Protokoll 2011-07-11

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett ojusterat protokoll för Wikimedia Sverige. Protokollet gäller inte innan det är justerat. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justeras:
Ordförande '
Justeringsman Sertion21 december 2011 kl. 22.43 (CET)[svara]


Tid
11 juli 19.45-22. via Skype
Närvarande
Jan Ainali, Lars Aronsson, Albin Jacobsson, Holger Motzkau, Bengt Oberger, Anna Bauer från punkten rapportering, Axel Pettersson från punkten Wikimedia management Congress.

INLEDNING

Mötets öppnande

 • Mötet öppnades.

Val av mötesordförande

 • Lars valdes.

Val av justeringsman

 • Albin valdes.

RAPPORTERING

 • Holger rapporterade att han skaffat de konton och kreditkort som beslutades om på förra mötet.

VERKSAMHETSPLANERING

 • Vi skickar ingen på detta möte.
 • Diskussionspunkt.

Fundraiser

 • slutrapport? Samtidigt med medlemsavgifterna, har en del donationer inkommit, som borde redovisas till WMF.
 • Holger rapporerade lite om CiviCRM utvecklingen.
 • Holger har mailat 4 punkter, att besluta om.
  1. underteckna avtalet
   • har tidigare bifallits per mail.
  2. anslå 50.000 kr för totala fundraisingkostnader
   • förslaget antogs, trots att vi är medvetna om att detta inte stod i den budget som årsmötet beslutade
   • till nästa styrelsemöte ska en justerad budget läggas fram.
  3. hackathon/developermöte sistförliden helg med Maneul Schneider, men kostnaderna betalade av WM Österrike
   • kostnaderna täcktes av WMAT.
  4. köpa konsulttjänster
 • Holger utsågs till projektledare för fundraisingen.

Google checkout

 • Holger testar att implementera detta som betalningssätt.

e-faktura

 • Anna informerade om e-faktura:
  För att ordna en e-faktura sluter Wikimedia Sverige ett avtal med vår bank. Anna har mejlat en fråga om prisuppgifter. Sedan kan alla som betalar till vårt bankgironummer få information om möjligheten att betala med e-faktura när de loggar in till sin egen internetbank (samordningen mellan bankerna sker visst via bankgirocentralen). WM Sverige publicerar förslagsvis även info om möjligheten till e-faktura på hemsidan/donationssidan. Egentligen tycker Anna att Payson borde erbjuda även detta i den typ av pakettjänst som vi har. Anna har mejlat fråga även till Payson.
 • Diskussionspunkt.

Wiki Loves Monuments

 • Vi beslutade att projektet har 10 000 kr att tillgå (tas ur budgeten 4121).

Gemenskapens projekt

 • Vi utlyser att 50 000 finns att söka, senaste ansökningsdatum 20/8.

Marknadsföringsmaterial

 • Holger beställer 2000 blyertspennor.
 • Holger beställer 5000 dekaler.

Övriga frågor

 • Internetfonden har ansökningstillfälle i september. Ingen ansökan aktuell f n.

AVSLUTNING

Mötets avslutande

 • Mötet avslutades.