Mötesprotokoll/Protokoll 2011-09-04

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Ainali 7 september 2011 kl. 08.06 (CEST)[svara]
Justeringsman Haxpett 7 september 2011 kl. 09.45 (CEST))[svara]


Tid
4 september under styrelsestrategimötet

Närvarande: Jan Ainali, Holger Motzkau, Lars Aronsson, Anna Bauer, Bengt Oberger, Axel Pettersson, Arild Vågen (adjungerad, till punkt FSCONS)

INLEDNING

Mötets öppnande

Val av mötesordförande

Jan Ainali

Val av justeringsman

Axel Pettersson

RAPPORTERING

Wiki Loves Monuments

  • Tävlingen har varit igång under tre dagar. 274 bilder har laddats upp hittills. Arkitekturmuseet har ännu inte bekräftat om dom vill vara med. Många av bilderna av nya användare som inte laddat upp bilder förut.
  • Det krävs manuell uppdatering av bilder för att kartpunkter skall uppdateras från gult till blått. Trots flera påminnelser har det varit svårt att få wikipedianer att hjälpa till.
  • I juryn saknas ännu en wikipedian. Jan Ainali hoppar in som medlem i juryn i egenskap av ordförande av Wikimedia Sverige. I övrigt kommer representanter för NM och RAÄ vara med, samt arkitekturmuseet om de har bestämt sig.
  • Priser: 4000 kr av WLM:s budget sparas för eventuell resa till priscermonin som kommer att äga rum på Nordiska museet den 12 oktober och resten av pengarna kan disponeras av projektledaren för ett pris, förslagsvis ett presentkort på en fotobutik. Möjligheten att få fotobutiken att sponsra presentkortet ska undersökas. Vi kommer att försöka få NM och RAÄ att sponsra priser, förslagsvis priserna för kategorierna.


VERKSAMHETSPLANERING

Gemenskapens projekt

http://etherpad.wikimedia.org/WMSEprojekt2011

Beslut enligt följande:

Avslag

Motivering: Hela projektet är större än det ansökta beloppet och det är inte tydligt avgränsat vad det ansökta beloppet ska användas till. Utvecklingen av en app ligger lite vid sidan av vår idé om fri kunskap.

Motivering: Arbetet att läsa in artiklar borde kunna ske på frivillig basis. Vi kan gärna stödja projektledning (kartläggning av målgruppens behov, utveckling av metodik och riktlinjer) och inköp av utrustning.

Förslag till omarbetning

Vi ser behovet av att komma tillrätta med detta problem men vi tror inte att en utredning är rätt ställe att starta på. Istället tror vi att kunskapsdelning inom projektet är ett bättre ställe att starta på. Ett enkelt sätt att börja på är att träffas och försöka formulera bättre. Vi kommer därför att bevilja budget till en sådan träff dit alla administratörer är välkomna. Budget är 15.000kr och projektlederen väljer hur detta fördelas.

Vi välkomnar ansökan, men vill helst göra ett lite större projekt, där ansökaren kunde vara projektledare. Några fotografer som kan arbeta sida vid sida och ett bord med information om Wikipedia och Wikimedia Sveriges arbete för fri kunskap med fokus på fria licenser och upphovsrätt.

Beviljade projekt

Vi beviljar projekt med 1 195 kr, men vi hyr inget objektiv. Istället köper föreningen in ett Nikon AF-S 70-200/2,8 VR till teknikpoolen och lånar ut.

Streetpanels beviljas enligt ansökan med maximalt 7 575 kr.

Studentklubb beviljas enligt ansökan med maximalt 2 200 kr.

Skattkistan beviljades enligt ansökan men med ett tak på maximalt 10 000 kr.

Grant agreement

http://internal.wikimedia.org/wiki/Transitional_Chapter_Grant_Agreement 10 000 kr avsätts maximalt på att hitta en advokat. Anna kontaktar Röda Korset och Amnesty. Jan kontaktar Mattias Klang, Holger kontaktar en vän.

Verksamhet/Budget 2011

Projektbeskrivning: http://se.wikimedia.org/wiki/Projekt:Fotomässan_2011. Minst 4 personer skall delta i projektet. Mål: Minst tre fotoklubbar skall under fotomässan mer eller mindre lova att bjuda in WMSE för att tala om Wikipedia, Wikimedia, Wikimedia Commons och fria licenser. Minst en av kontakterna skall resultera i ett besök inom två månader. Budget: 20 000 kr.

Skolforum

Budget totalt 10 000 kr vilket inkluderar "Wikipedia i skolan" och tre t-shirts.

Admin-möte

Vi erbjuder Anders möjligheten att arrangera ett admin-möte med fokus på att träffas och utbyta erfarernheter om bland annat trollbekämpning. En möjlig tidpunkt för mötet skulle kunna vara i samband med FSCONS.

Budget: 15 000 kr. Pengarna tas från Gemenskapens projekt.

FSCONS/Nordenmöte

Mål: Att komma på möjliga gemensamma aktiviteter. Budget: 15 000 kr. (inkl. en resstipendium till en representant från Danmark, Norge och Finnland)

Medlemsmötet/Strategimötet

Vi betalar medlemsmötet från punkt årsmöte, och strategimötet från planeringsmöte hösten.

Teknikinköp Objektiv

Nikon teleobjektiv tas från Teknikinköp.

Verksamhets-/budgetplanering 2012

Budgeten för 2012 skall presenteras i wikiform så att alla medlemmar kan delta. En programplan och en tidsplan skall lämnas in till WMF senast den 1 oktober.

AVSLUTNING

Mötets avslutande