Incidentrapporter/2018-08-31 WikiNEM survey

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Incidentrapport: 2018-08-31 WikiNEM survey
Datum och tid då incidenten upptäcktes 2018-08-31 21:32 GMT+02:00
Beskrivning av incidenten En felaktigt konfigurerad enkät gav de som svarat på enkäten tillgång till alla tidigare inkomna svar. Enkäten samlade in kontaktuppgifter för syfte att genomföra bokningar av resa/boende.
Beskrivning av vidtagna, eller föreslagna åtgärder, för att åtgärda, eller mildra effekterna av incidenten
  • 2018-08-31 21:59 GMT+02:00 Inställningen ändrades så att respondenter inte har tillgång till svaren.
  • Internutbildning kommer att hållas för anställda för att förhindra att samma felaktiga inställningar används (inställningen är inte på som standard)
Involverade detta personuppgifter (Ja/Nej) Ja
Om personuppgifter berörs
Datum och tid då incidenten kom till personuppgiftsansvariges kännedom 2018-08-31 22:18 GMT+02:00
Beskrivning av vilka som är berörda Planerade deltagare vid konferensen WikiNem
Antal registrerade som berörs 6 (den 6:e rapporterade hålet varpå det stängdes)
Kategori av personuppgifter som berörs
  • namn,
  • kontaktinformation (e-post, telefonnr.)
  • användarnamn på Wikipedia
  • nödkontakt (namn, telefonnr.)
  • (Wikimedia) organisationstillhörighet, titel
  • passnr
  • avreseort
  • matallergier/-preferenser
Antal berörda personuppgiftsposter 60
Beskrivning av sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten Inga
Utgör personuppgiftsincidenten risk för fysiska personers rättigheter och friheter? (Ja/Nej) Nej
Datum och tid då registrerad informerades om incidenten 2018-08-31 22:18 GMT+02:00
Datum och tid då Datainspektionen informerades om incidenten 2018-09-03 18:00 GMT+02:00
Internt referensnr. kommunicerat till Datainspektionen 2018083101
Diarienummer hos Datainspektionen DI-2018-16949
Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsombud André Costa