Incidentrapporter/2018-09-06 CV

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Incidentrapport: CV
Datum och tid då incidenten upptäcktes 2018-09-06 19:23
Beskrivning av incidenten CV som skickats till jobb(at)wikimedia.se levererades till en adress utanför @wikimedia.se. Mottagare var behörig att läsa dessa men leveransen skedde ej i enlighet med vår e-postrutin.
Beskrivning av vidtagna, eller föreslagna åtgärder, för att åtgärda, eller mildra effekterna av incidenten Mottagaradressen för jobb(at)wikimedia.se uppdaterad, andra funktionsadresser kontrollerade, mail raderad från privat adress.
Involverade detta personuppgifter (Ja/Nej) Ja
Om personuppgifter berörs
Datum och tid då incidenten kom till personuppgiftsansvariges kännedom 2018-09-06 19:23
Beskrivning av vilka som är berörda Arbetssökande till Lediga jobb/Projektledare utbildning och lärande
Antal registrerade som berörs 2
Kategori av personuppgifter som berörs Namn, kontaktuppgifter, CV
Antal berörda personuppgiftsposter Fritext, ej separata poster
Beskrivning av sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten Inga
Utgör personuppgiftsincidenten risk för fysiska personers rättigheter och friheter? (Ja/Nej) Nej.
Motivation
Mottagaren av personuppgifterna var berättigad att motta dessa via sin @wikimedia.se adress.
Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsombud André Costa