Incidentrapporter/2019-03-27 Visa

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Incidentrapport: Visa
Datum och tid då incidenten upptäcktes 2019-03-27 15:00
Beskrivning av incidenten Inbjudan till evenemang med uppgifter inför visumansökan skickades till fel person i kontaktboken då mycket kort tid förelåg för att hantera ärendet. Mottagaren var ej behörig att läsa materialet.
Beskrivning av vidtagna, eller föreslagna åtgärder, för att åtgärda, eller mildra effekterna av incidenten Begäran om att radera mailet skickades till den felaktiga mottagaren 8 minuter efter att e-posten skickats. Den felaktiga mottagaren bekräftade inom 1 minut att dokumentet raderats.

Personen vars personuppgifter av misstag skickats fel informerades om misstaget, samt därefter att materialet raderats.

Involverade detta personuppgifter (Ja/Nej) Ja
Om personuppgifter berörs
Datum och tid då incidenten kom till personuppgiftsansvariges kännedom 2019-03-27 15:00
Beskrivning av vilka som är berörda Person som söker visum och som behövde ett inbjudningsbrev.
Antal registrerade som berörs 1
Kategori av personuppgifter som berörs Namn, födelsedatum, födelseort, nationalitet, passnummer och vistelseort.
Antal berörda personuppgiftsposter Fritext, ej separata poster
Beskrivning av sannolika konsekvenserna av personuppgiftsincidenten Inga
Utgör personuppgiftsincidenten risk för fysiska personers rättigheter och friheter? (Ja/Nej) Nej.
Motivation
Mottagaren av personuppgifterna är känd sedan tidigare och radering av materialet skedde inom några få minuter.
Namn och kontaktuppgifter för personuppgiftsombud John Andersson