Integritetspolicy/Integritetspolicy före 2018-05-25

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Wikimedia Sverige (WMSE) upprätthåller den högsta nivån av respekt för givarens integritet. För att främja vårt engagemang för att upprätthålla dina rättigheter, har vi utvecklat denna Integritetspolicy för att vägleda vår personal och våra volontärer om hur vi använder din personliga information. Denna policy kan uppdateras från tid till annan.

Policy

Vilken information vi samlar in

WMSE samlar in och använder personlig information från givare som inkluderar: belopp, adress, telefonnummer, kommentarer, givare och e-postadress. Skattelagstiftningen i Sverige kräver att WMSE registrerar storleken på varje gåva.

Hur vi använder informationen

WMSE kommer aldrig att publicera, sälja, byta, hyra eller sprida namn (såvida de inte har getts just för offentliggörande), e-post, postadresser eller telefonnummer till våra givare. WMSE kommer att använda givares kontaktinformation (e-post, telefonnummer och adress) för dessa ändamål:

  • Ge kvitton för donationer
  • Tacka givare för deras donation
  • Informera givare om kommande insamlingar och andra aktiviteter för WMSE
  • Intern analys och registrering
  • Eventuell rapportering till berörda myndigheter
  • Kontakta givare om ändringar i denna policy

Anonymiserad givarinformation kan användas för marknadsförings- och insamlingsaktiviteter. Vi ger givarna möjlighet att få sitt namn offentligt i samband med deras donation om inte givaren uttryckligen väljer "anonym" när man donerar online. I alla andra fall är det standard att personal och frivilliga antar att alla donationer inte ska offentliggöras om inte givaren uttryckligen anger annat. Kommentarer som ges i givarens formulär publiceras i offentliga listor och får användas i reklam medan synpunkter som skickas till oss via e-post eller telefon hålls konfidentiella.

Finansiell information

All åtkomst till givarens finansiella information är begränsad till professionell personal som måste behandla dessa uppgifter. Inga sådana uppgifter ges till någon person, organisation eller grupp som inte behöver tillgång till dessa uppgifter. WMSE använder endast online-tjänster vars betalningshantering är i världsklass vad avser trygghet och gott rykte. Wikimedia Sverige lagrar inte, och har heller inte tillgång till, din kreditkortsinformation, ditt bankkontonummer, eller andra data som skickas för bearbetning.

Rensningsrutiner

Typ Lagringsplats Syfte Utrensningspolicy Kommentar
Bokföring CiviCRM Uppfylla lagkrav Rensas efter tio år.
Medlemsregister CiviCRM Veta vilka som är medlemmar Se ovan ( då de också betalt avgift).
E-postlistor CiviCRM För att kunna göra utskick av mail Rensas om inget utskick har gjorts på tre år.
Volontärlistor Kalkylark För att hålla reda på vilka volontärer som har hjälpt oss under året. Rensas om inget utskick har gjorts på tre år.
Presslistor MyNewsdesk För att skicka ut pressmeddelanden Rensas om inget utskick har gjorts på tre år. De flesta är funktionsadresser, men några personliga epostadresser finns.
Inbjudningslistor Kalkylark För att hålla reda på vilka samarbetspartners som ska bjudas in till evenemang. Rensas om inget utskick har gjorts på tre år.

Kontroll och rensning sker i oktober varje år.

Kontakta oss

Om du har frågor om denna Integritetspolicy eller om du vill bli borttagen från våra e-postkontaktlistor, vänligen e-posta donera@wikimedia.se eller skriv till:

Wikimedia Sverige

c/o Internetstiftelsen i Sverige (IIS)

Hammarby Kaj 10D

120 32 Stockholm

Skicka inte donationer till adressen ovan. Donationer görs online eller personligen.