Integritetspolicy/Rensningsprotokoll/Rensningsprotokoll 2017

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
<< 2016 | 2018 >>

Här noteras vad som har rensats under 2017.

Typ Lagringsplats Syfte Utrensningspolicy Åtgärd 2017
Bokföring Fortnox Uppfylla lagkrav Rensas efter sju år i enlighet med Bokföringslagen. Ingen åtgärd. Från och med 2017 ligger Bokföringen i Fortnox. Äldre bokföring (2007–2016) hanterades i CiviCRM och ligger efter byte av ekonomisystem i en blob, som i sin helhet kommer att rensas år 2024. Fortnox rensas från och med 2025.
Medlemsregister Zynatic Veta vilka som är medlemmar Se ovan (då de också betalt avgift). Ingen åtgärd. Vid övergång till Zynatic år 2017 överfördes enbart medlemmar för åren 2016/2017 till det nya systemet.
E-postlistor Zynatic, MailChimp För att kunna göra utskick av mail Rensas om inget utskick har gjorts på tre år. Rensning skedde i samband med övergång till Zynatic medlemsregister enligt ovan. Nyhetsbrevsprenumeranter rensades i sin helhet, där de ej överlappade med medlemmar. Alla i MailChimp har fått mejl under 2017.
Volontärlistor, Stöd till gemenskapen Kalkylark För att hålla reda på vilka volontärer som har hjälpt oss under året. Rensas om inget utskick har gjorts på tre år. Ingen rensning har gjorts. Rensas innan årsskiftet efter framtagande av statistik och avstämningar.
Presslistor MyNewsdesk För att skicka ut pressmeddelanden Rensas om inget utskick har gjorts på tre år. Ingen åtgärd. Inga uppgifter är äldre än tre år.
Inbjudningslistor Kalkylark För att hålla reda på vilka samarbetspartners som ska bjudas in till evenemang. Rensas om inget utskick har gjorts på tre år. Ingen rensning har gjorts. Avstämning av listor för 2013–2014 görs innan årsskiftet.