Integritetspolicy/Rutin vid personuppgiftsincident/Meddelande till drabbade

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Denna sida lyfter fram exempeltexter på svenska och engelska att använda för att snabbt skriva ihop en text om en personuppgiftsincident skett.

På engelska

On [WEEKDAY], [DATE] at [TIME] CEST, Wikimedia Sverige was [INFO HOW INFO WAS RECEIVED] [WHAT HAPPENED]. [A SENTENCE HOW IT HAS BEEN SOLVED].

We are writing to you because our records indicate [WHY WE THINK THAT THE PERSON RECEIVING THE EMAIL WAS AFFECTED], and may have been affected by this problem. Thus far, we have no indication that this was a technical breach of our systems/we have indications that there might be a technical breach of the system/our initial investigation point to a breach in the system. [EXPLANATION WHAT WE THINK HAS HAPPENED AND IF HAS BEEN HANDLED]. [HOW MANY IN TOTAL THAT HAVE BEEN AFFECTED]

We take full responsibility for this mistake. Privacy is a core value to the Wikimedia movement, and Wikimedia Sverige is committed to treating your information extraordinarily carefully and safely.

We are reviewing our internal safeguard processes to ensure that mistakes like this do not happen again. Transparency is also one of our values. To that extent we are following up individually with you and the other individuals who may be particularly affected due to the leak of personal information.

Although we estimate the risk of this leak is low, we are distressed it happened in the first place. This leak is at odds with our commitment to safeguarding the information of all people involved in activities organized by the chapter. Our commitment to the security and privacy of people’s information is paramount, and we’re working to reduce the likelihood of such a thing being able to happen in the future. However, if you have any questions, or if our team can be of any further assistance, please let us know by contacting me at john.andersson(at)wikimedia.se

Sincerely,

John
- - - -
John Andersson
Executive Director
Wikimedia Sverige

Phone: +46(0)73-3965189
Email: john.andersson(at)wikimedia.se
Visiting address: Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm

På svenska

På [VECKODAG], [DATUM] kl. [TID] CEST, fick Wikimedia Sverige [INFO HUR INFO MOTTOGS] [VAD SOM HÄNT]. [EN MENING OM HUR DET HAR HANTERATS].

Vi skriver till dig eftersom våra uppgifter tyder på [VARFÖR VI MISSTÄNKER ATT PERSONEN SOM MOTTAGIT E-POSTEN DRABBADES] och kan ha påverkats av detta problem. Hittills har vi ingen indikation på att detta beror på ett säkerhetshål/vi har indikationer på att det kan finnas ett säkerhetshål i systemet/vår initiala undersökning pekar på ett säkerhetshål i systemet. [FÖRKLARING VAD VI TROR HAR SKETT OCH OM PROBLEMET HAR HANTERATS] [HUR MÅNGA PERSONER SOM TOTALT HAR DRABBATS]

Vi tar det fulla ansvaret för detta misstag. Sekretess är ett kärnvärde för Wikimediarörelsen, och Wikimedia Sverige arbetar hårt för att behandla dina uppgifter mycket noggrant och säkert.

Vi granskar våra interna säkerhetsprocesser och -rutiner för att säkerställa att misstag som detta inte händer igen. Transparens är också ett av våra kärnvärden. Därför följer vi upp detta individuellt med dig och de andra individer vars personuppgifter kan ha äventyrats.

Även om vi bedömer att riskerna med denna läcka är låg, är vi bekymrade över att det överhuvudtaget kunde ske. Denna läcka går stick i stäv med vårt åtagande att skydda informationen om alla de personer som är involverade i aktiviteter som organiseras av föreningen. Vårt engagemang för att skydda säkerheten och integriteten hos människors information är avgörande, och vi arbetar för att minska sannolikheten för att något liknande kan hända i framtiden. Om du har några frågor, eller om vårt team kan hjälpa dig, vänligen kontakta oss på john.andersson(at)wikimedia.se

Vänliga hälsningar,

John
- - - -
John Andersson
Verkställande direktör
Wikimedia Sverige

Telefon: +46 (0) 73-3965189
E-post: john.andersson(at)wikimedia.se
Besöksadress: Wikimedia Sverige, c/o Norrsken House, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm