Kandidater 2014/Harald Andersson

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kandidatur

Blekinges största björk, mätt i omkrets, 2011, jämfört med mig.

Verkligt namn och bostadsort

Jag heter Harald Andersson. Jag är uppvuxen i Blekinge, och har bott ett läsår i Farmville, Va, USA innan jag flyttade till Stockholm, söderort, för åtta år sedan.

Jag är en utbildad lärare i Ma/NO, som har jobbat inom det svenska skolsystemet i 17 år, och ett år i USA. Under denna tiden var jag även med att planera och bygga upp science centret Kreativum i Karlshamn, Blekinge.

Jag studerar nu till ingenjör på KTH i medicinsk teknik, och beräknar vara klar under våren Utöver det undervisar jag en klass i grundläggande matematik på Botkyrka folkhögskola, Södra Stockholm, och är sedan februari 2012 styrelseledamot i Wikimedia Sverige. Jag har även varit styrelseledamot i Hallundakyrkans ungdomsråd mellan åren 2012 till 2014, då jag avsade mig uppdraget eftersom studierna beräknas vara färdiga och fokus kommer att läggas på annat.

Motivering till kandidatur

Jag kandiderar till omval eftersom jag tycker att Wikimedia uppfyller det som jag också står för: Det vill säga att göra kunskap fritt. Wikipedia är ett verktyg för demokrati, vilket jag även skrivit på min användarsida på Wikipedia vid wiki-love hjärtat, och det vill jag hjälpa till att förbättra genom wikimedia. Jag har alltid kämpat för att få ut kunskap till folk, det är därför jag utbildade mig till lärare.

Jag vet att det finns mycket att göra för att öka på förståelsen för de olika wikina, och jag hoppas att jag får förtroendet att fortsätta bli en del av det. Många av mina lärare på KTH är positiva till projektet. Min förhoppning är att jag skall kunna skapa bättre kontakter med universitetsvärlden så att det tydligare syns att det finns många redigerare som har expertkunskaper och på det sättet bättra på wikipedias rykte. Där kommer jag att fortsätta arbeta för att mina före detta lärare på min utbildning skall uppmuntras till att bidra.

Eftersom jag har kvar en fot i skolan, där det finns många experter och användare, är även det ett angeläget område för mig att bearbeta och försöka hitta kontaktpunkter med wikimedia.

Förra året var det föreslaget att jag skulle väljas på två år, men jag bad om att bara väljas för ett år eftersom jag inte visste hur min arbetsbelastning framöver skulle bli när jag slutar studera. Under året har jag haft tid på mig att fundera på detta och ser i dagsläget inga problem att ställa upp till omval

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

Jag:

  • är administratör på wikipedia sedan 2,5 år.
  • var domare i Nobeltävlingen 2011 i ämnet kemi.
  • Skriver examensarbete om hur kth-kurser skall kunna läggas ut på wikiversity (eget initiativ, och inget som beslutats om av styrelsen)
  • har fått igång ett projetarbete på KTH med civ. ing.-studenter som skrev och utvecklade artiklar.
  • har hållit föredrag om Wikipedia och de andra projekten flera gånger
  • varit på skolmässan i Älvsjö två år i rad.

Expertis eller erfarenhet från något av fokusområdena

Ämnesmässigt sett så har jag jobbat som utbildad Ma, Fy, Bi, Ke och Tk lärare på högstadiet i 15 år För närvarande jobbar jag som Ma-lärare på en folkhögskola, samtidigt som jag utbildar mig till ingenjör i medicinsk teknik på KTH. Därför har jag ganska bra kunskaper inom de ämnesområdena, pga skolans upplägg nu för tiden har jag även skaffat mig ganska bra kunskaper inom alla teoretiska skolämnen.

När det gäller fokusområdena så har jag ett ganska bra kontaktnät inom skolvärlden. Som student på KTH/KI och en sambo som läst på THS och nu är på Lidingö Folkhögskola så har jag även rätt bra koll på de högre utbildningarna och håller på att bygga upp ett kontaktnät. Speciellt mot folkhögskolorna har det blivit.