Kandidater 2014

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Stödinformation

Presentationsmall
Röstningsförfarande

Lista över kandidater till de olika funktionärsrollerna i Wikimedia Sverige 2014, att väljas vid årsmötet

Det är fritt själv föra in namn men ange då gärna vem som nominerat namnet/självnominering, men hör gärna av er till valberedningen först.

Allmänna önskemål på kandidatsammansättning är större geografisk spridning, fler kvinnor.

Ordförande

1 funktionär skall väljas.

Ledamöter i styrelsen

Ledamöter vars mandatperiod sträcker sig till årsmötet 2015, och inte är uppe till omval 2014

  • Holger Motzkau
  • Bengt Oberger
  • Ylva Pettersson
  • Arild Vågen
Kandidater
3-4 ledamöter skall väljas

Behovsprofil: Verksamheten har nu stabiliserats och styrelsens övergång till representativ roll är genomförd. De ledamöter vars mandatperiod sträcker sig till 2015 och de som kandiderar för omval representerar de viktigaste intressentgrupperna för föreningen: Gemenskapen, foto, utbildningsområdet samt GLAM-sfären. Förutom ytterligare förstärkning inom de områdena så kan det vara intressant med personer som representerar mer allmän kunskap av intresse för föreningen som att operera en förening med 90-konto och leta finansiärer.

Revisorer

Revisor med fokus på verksamheten

1 funktionär skall väljas.

Behovsprofil: Detaljerad kunskap om föreningens verksamhet, både det operativa arbetet och planer/styrning.

  • Kristoffer Mellberg omval, Nominerad av valberedningen

Auktoriserad revisor

1 funktionär skall väljas.
  • Namn på kandidat, som även har styrelsens stöd, presenteras av Holger Motzkau, senast vid årsmötet


Revisorsuppleanter

Minst 2 skall väljas.

Behovsprofil: Allmän kunskap om föreningen och om revision/ekonomi.

  • Ana Durán omval, Nominerad av valberedningen
  • Jonny Greinsmark omval, Nominerad av valberedningen

Valberedning

Minst 3 skall väljas.

Behovsprofil: Gruppen som helhet bör väl känna nuvarande funktionärer och styrelsens arbete, ha mycket god kunskap om den svenskspråkiga Wikipediagemenskapen och ha goda nätverk inom de intressentgrupper som finns runt Wikimedia: ABM&GLAM-sektorn, Internetvärlden, utbildningsvärlden, etc.