Kandidater 2014/Kristina Berg

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Kristina Berg, bor i Stockholm. Användarnamn på Wikipedia: kriber

Motivering till kandidatur – varför vilja vara med som funktionär

Jag är imponerad av hur svenska Wikimedia utvecklats de senaste åren. Jag gick förra året in i styrelsen för att bidra med mina erfarenheter av mer än tio års arbete med kunskapsuppbyggnad, förvaltning och förmedling inom GLAM-sfären. Efter ett års styrelsearbete tror jag att jag har mer att ge och lära.

Erfarenhet av aktivitet på Wikipediaprojekt och/eller insatser för Wikimedia Sverige

De senaste åren har jag aktivt arbetat för att museerna som en självklar del av sitt traditionella förmedlingsuppdrag ska webb-publicera högupplösta foton och texter med tydlig uppmärkning av rättighetsnivå (företrädesvis Public Domain och CC-by). En viktig del av detta arbete är webbpubliceringsverktyget digitaltmuseum.se som också fått en allt tydligare koppling till wikipedia-artiklar. Jag har deltagit i verksamheten kring Centralmuseernas och Riksantikvarieämbetets olika Wikipedia-projekt. Under 2013 har jag arbetat för att auktoriteterna som används inom GLAM-sfären ska bli mer tillgängliga på webben och med KulturNav.org finns nu ett verktyg för Länkad öppen data (LOD). Redan efter några månader finns mer än 400 länkar från Wikipedia till KulturNav och mer än 500 länkar från KulturNav till Wikipedia.

Expertis eller erfarenhet från något av de prioriterade verksamhetsområdena enligt föreningens strategidokument

Med upparbetade nätverk inom GLAM-sfären och erfarenheter av många spretiga samarbeten hoppas jag kunna vara en resurs när det gäller institutionskontakter med koppling till Innehållsägarna som prioriterat verksamhetsområde.