Kommunikationsstrategi

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


Kommunikationsstrategi 2013 – 2015

Varför kommunicerar Wikimedia Sverige?

Vad kommunicerar Wikimedia Sverige

Wikimedia Sveriges profil

Vilka ord ska dyka upp i huvudet när folk möter oss? Jag har klippt och klistrat de ledord Jan förordar i lönepolicyn, där det står "Ledorden för Wikimedia Sverige är i stort"

 • Kvalitet

Storhet som beskriver hur väl en eller flera egenskaper hos en företeelse, vara eller tjänst uppfyller ett behov

 • Långsiktighet

Som gäller eller tar hänsyn till (ofta mer övergripande och betydelsefulla) händelser långt fram i tiden

 • Genomslag

Det att lyckas med något så som det var tänkt

 • Bemötande

Det sätt på vilket en person beter sig mot en annan person

Wikimedia Sveriges förhållningssätt

Wikimedia Svergies ton

Wikimedia Sveriges värdegrund

Påverkan av föreningens kommunikation

finns det något utanför eller inom vår egen organisation som kan påverka kommunikationsprocessen? Exempelvis nytt budgetår, ny regering, nya lagar, omorganiseringar, andra informationskampanjer som krockar med vår etc.

Hur kommunicera Wikimedia Sverige?

Vem eller vilka ska utföra aktiviteterna?

Hur ska du förpacka dina budskap för att tilltala och möta dina olika målgruppers behov och förväntningar?

Vilka kommunikationskanaler ska du använda?

 • Blogg
 • Twitter
 • Newsdesk
 • Nyhetsbrev
 • Telefonkontakt
 • Mejl
 • Hemsida

Ska du använda en offensiv eller defensiv strategi, det vill säga ska du aktivt föra ut dina budskap eller ska du låta dina målgrupper själva skaffa sig den information de är i behov av?

Wikimedia Sveriges kommunikations-SWOT

 • Styrkor- En liten grupp människor som är verksamma och aktiva inom föreningen. En fördel när kommunikationsstrategi ska förkroppsligas.
 • Svagheter-
 • Möjligheter-
 • Hot-