Lokala ombud

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök


För att förstärka Wikimedia Sveriges aktiviteter på det lokala planet så har föreningen instiftat funktionen lokala ombud.

De lokala ombuden skall verka för att öka samverkan mellan medlemmar och användare av projekten genom lokala initiativ, inte minst wikifikor. De skall också verka för att sprida information och kunskap om projekten till lokala samhällsaktörer som skolor, studieförbund, föreningar med mera genom att följa vad som sker lokalt och försöka se om det finns ett intresse att sprida information om Wikipedia och dess systerprojekt.

De lokala ombuden har sedan också tillgång till föreningens resurser i form av föredrag, utbildnings- och informationsmaterial. Vid behov kan de också vända sig till någon i styrelsen eller sin kontaktperson i styrelsen för mer direkta insatser, stöd eller råd. Förutom lokala insatser enligt ovan finns det också möjlighet för de lokala ombuden att medverka i andra föreningsaktiviteter som att var med vid mässor etc.

Att vara lokalt ombud är en helt frivillig roll, det vill säga att ingenting krävs av dem mer än att svara på eventuella förfrågningar från utomstående eller kollegor i föreningen/communitien. Personer som är intresserade av att bli lokala kontaktpersoner kan kontakta styrelsen via mejl eller personligen vid exempelvis wikifikor eller Wikipedia Academy.

Lista över lokala ombud

Skellefteå-Luleå

Umeå

Nedre Dalarna

Gävle-Sandviken

Värmland

Roslagen

Kompletterande information