Mätetal vid kommunikationsarbetet

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Vid rapportering av måluppfyllelse bör jämförelsen idealt ske med siffror från ett flertal tidpunkter som är spridda över hela året. Detta för att bättre visa på den fulla effekten av kommunikationsarbetet. Att endast jämföra mätetal tagna vid ett enstaka tillfälle kan ge snedvridna resultat då exempelvis 17 november kan skilja sig markant från 18 november på grund av helt externa faktorer. Risken med få mätpunkter är att avvikande värden får en mycket större påverkan än de kan få när fler mätpunkter nyttjas.

Mätetal (KPI) för pressmeddelanden

Målet är att kontrollera diskussionen, inte bara reagera på den. Att öka mängden skapat pressmaterial är det bästa sättet att göra detta.  

Det är även relevant att titta på hur många mediaomnämnanden som hänvisar till Wikimedia Sverige och hur många människor dessa medier har potential att nå. Detta innebär att vi sammanställer följande data:

 1. Antal pressmeddelanden och debattartiklar.
 2. Antal publicerade mediaomnämnanden om Wikimedia Sverige.
 3. Potentiellt räckvidd på medierna som publicerat material om Wikimedia Sverige.

Mätetal (KPI) för nyhetsbrev

Att bygga upp antalet prenumeranter är den första uppgiften när man sätter upp ett nyhetsbrev, därför är antalet prenumeranter samt antalet nyhetsbrev de viktigaste mätetalen. När databasen över prenumeranter växer bör vi även titta på hur många som öppnar nyhetsbrevet för att kunna optimera både innehåll såväl som ämnesrad etc. i nyhetsbrevet.

 1. Antal prenumeranter.
 2. Antal nyhetsbrev.
 3. Hur stor andel som öppnar nyhetsbrevet.

Mätetal (KPI) för sociala medier

Aktiva kanaler (omkring tre inlägg per vecka) med innehåll som är relevant för publiken är avgörande för att bygga en engagerad gemenskap på sociala kanaler. En engagerad gemenskap kommer att innebära att fler röster talar för WMSE:s räkning när vi vill förstärka ett meddelande. Att öka antalet följare bör vara en prioritering för kanaler av denna storlek.

Detta bör vägas mot de behov vi har av kanalerna. Är prioriteten till exempel att nå med en bredare publik för att få nya medlemmar och volontärer eller är prioriteten att hålla den befintliga gemenskapen nöjd. Med en liten dedikerad gemenskap nås en stor organisk räckvidd samt ett stort engagemang i inläggen. När antalet följare på Facebook ökar och diversifieras är det troligt att den organiska räckvidden och engagemanget kommer att minska, men det absoluta antalet kommer att öka vilket är viktigare. Engagemang här betyder alla som har reagerat, kommenterat, delat eller klickat på inlägget.

Facebook

 1. Antal följare på Facebook.
 2. Snittvärdet på den organiska räckvidden per inlägg på Facebook (utelämnar inte det bästa eller värsta värdet).
 3. Snittvärdet på engagemanget per inlägg.
 4. Antalet Facebook-inlägg under året.

Twitter

 1. Antal inlägg på Twitter (tweets).
 2. Räckvidd per inlägg.
 3. Interaktioner per inlägg.
 4. Antal följare på kontot.

Instagram

 1. Antal inlägg på Instagram.
 2. Räckvidd per inlägg.
 3. Interaktioner per inlägg.
 4. Antal följare på kontot.