Mötesplats OER/Mötesanteckningar 200415

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Närvarande

Christophe Premat, SU

Ebba Ossiannilsson, SVERD, International Council For Open and Distance Education (ICDE) European Distance E-learning Network (EDEN), OER WorldMap

Fjodor Eklund, Folkhögskollärare i Värnamo

Jörg Pareigis, Karlstads universitet

Lars Lundqvist, Riksantikvarieämbetet

Samuel Branting, Stockholmskällan

Per Persson, medlem Wikimedia Sverige

Pontus Juth, Södertörns högskola, biblioteket

Sofie Wennström, Stockholms universitetsbibliotek

Josefine Hellroth Larsson, Wikimedia Sverige

Ämnen som diskuterades

Översättningen av Unescos OER-rekommendationer

Josefine kan erbjuda sig att sätta upp formerna för att kunna översätta rekommendationerna till en inofficiell svensk version. Förhoppningsvis kan denna sedan bli officiell så småningom.

Hur ser vi på samarbetet för nätverket?

 • Vilka former för nätverket vill vi ha? Hur ofta? Vilka frågor?
  • En konkret dimension - vad kan vi skapa gemensamt i nätverket?
   • Kan vi samarbeta kring någon plattform kring OER? Det finns idag utbyte av lärresurser på många olika plattformar och i olika former. Kanske kan vi samla en lista på resurserna snarare än att bygga en egen?
   • Standardisering av OER?
   • Det finns redan initiativ påbörjade, hur kan vi sprida andemeningen i dessa? Olika regeringsuppdrag exempelvis
   • Vilka tillverkar de resurser som ska publiceras, och vad kan dessa personer om upphovsrätt? Hur är kunskapen i creative commons, t ex? Hur kan vi fylla en funktion där? T ex att berätta om konsekvenserna av att välja olika upphovsrätt för det material man skapar
   • Digital workshop tillsammans med lärosäten för att höja kunskapsnivån hos anställda
   • Studentambassadörer för OER
   • Deklaration för öppna lärresurser, förlaga i Skottland
   • Implementeringen av Unescos OER-rekommendationer
   • Webbsidan http://oersverige.se
    • Vi skulle kunna använda denna för att tillgängliggöra mer uppdaterat material. Undersöka vem som idag har inloggning till sidan.
  • En politisk dimension - påverkansarbete
   • Både gentemot enskilda institutioner och gentemot politiker
  • En samlande funktion
   • Skapa en känsla av att det finns många fler som är intresserade av och arbetar med frågan. Alla enskilda som är intresserade ska kunna hitta andra.

Länkar från chatten