Mötesprotokoll/Årsmötesprotokoll 2016-05-21

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges extra årsmöte 2016-05-21, kontoret på Hantverkargatan 21, Stockholm. Mötet pågick klockan 10:30-10:40.

Justeras:

Ordförande: Historiker (diskussion) 1 juni 2016 kl. 21.39 (CEST)[svara]
Sekreterare: Anna Troberg (WMSE) (diskussion) 1 juni 2016 kl. 15.05 (CEST)[svara]
Justerare 1: Kriber (diskussion)
Justerare 2: Boberger (diskussion) 29 maj 2016 kl. 20.36 (CEST)[svara]

Extra årsmötets öppnande

  • Mötet öppnades av Mattias Blomgren.

Fastställande av röstlängd för mötet

  • Röstlängden fastställdes till de 6 medlemmar som registrerade sig vid incheckningen.

Val av ordförande och sekreterare för mötet

  • Mattias Blomgren valdes till mötets ordförande.
  • Anna Troberg valdes till mötets sekreterare.

Val av justerare, tillika rösträknare

  • Kristina Berg och Bengt Oberger valdes till mötets justerare och tillika rösträknare.

Fråga om extra årsmötets stadgeenliga utlysande

  • Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

Val av en ny styrelseledamot

  • Sven-Erik Jonsson valdes till styrelseledamot.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Extra årsmötets avslutande

  • Mötet avslutades.