Mötesprotokoll/Extra årsmöte 2021-05-27

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesprotokoll för Wikimedia Sveriges årsmöte 2021-05-27, digitalt årsmöte. Mötet pågick 18.34-19:54.

Justeras

Ordförande: Ulrika Eklund (diskussion) 14 juni 2021 kl. 20.50 (CEST)[svara]

Sekreterare: Josefine Hellroth Larsson (WMSE) (diskussion) 1 juni 2021 kl. 10.13 (CEST)[svara]

Justerare 1: Ainali (diskussion) 4 juni 2021 kl. 00.28 (CEST)[svara]

Justerare 2: Kriber (diskussion) 2 september 2021 kl. 17.13 (CEST)[svara]

Extra justerare:MissWord (diskussion) 9 juni 2021 kl. 15.35 (CEST)[svara]

1. Årsmötets öppnande

Föreningens ordförande Mattias Blomgren hälsade alla hjärtligt välkomna till det extra årsmötet. Han konstaterade att vi sedan det ordinarie årsmötet inte hade all information vi behövde för att kunna fatta beslut för innevarande och nästa års verksamhet.

 • Mattias Blomgren förklarade årsmötet för öppnat.

2. Årsmötets godkännande av genomförande av digitalt extra årsmöte

Mattias Blomgren beskrev de särskilda omständigheterna kring årets årsmöte. Inriktningen är i grunden att vi ska ha fysiska möten, men att även i år föreslås ett digitalt möte för att kunna genomföra mötet i enlighet med stadgarna.

 • Mötet godkände att årsmötet genomförs digitalt i enlighet med styrelsens förslag.

3. Fastställande av röstlängd för mötet

 • Röstlängden fastställdes till de 17 medlemmar som anslutit till mötet.

4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 • Ulrika Eklund valdes till ordförande.
 • Josefine Hellroth Larsson valdes till sekreterare.

5. Val av justerare, tillika rösträknare

 • Jan Ainali och Kristina Berg valdes till justerare och rösträknare.

6. Fråga om det extra årsmötets stadgeenliga utlysande

Eric Luth föredrog att det finns särskilda paragrafer gällande kallelse till extra årsmöte, och att kallelesen ska ske senast två veckor innan mötet. Kallelsen gick ut 12 maj, alltså två veckor och en dag innan årsmötet.

 • Mötet ansåg att årsmötet var stadgeenligt kallat.

7. Fastställande av föredragningslista

 • Mötet godkände föredragningslistan.

8. Fastställande av mötesordning

En mötesordning om hur mötet ska genomföras har lagts upp bland handlingarna inför mötet.

 • Mötet godkände mötesordningen.

9. Information om verksamhetsplan och budget för innevarande år

Föreningens verksamhetschef John Andersson föredrog verksamhetsplan och budget för innevarande år.

John inledde med att berätta om de fyra områden vi kallar program, alltså Tillgång, Användning, Möjliggörande och Gemenskap.

Sedan föredrog John budgeten för 2021.

 • Mötet beslutade att lägga informationen om verksamhetsplan och budget för innevarande år till handlingarna.

10. Godkännande av verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för nästkommande år

Föreningens ordförande Mattias Blomgren föredrog verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2022.

 • Mötet beslutade att godkänna verksamhetsinriktning och ekonomiska ramar för 2022.

11. Övriga frågor

En fråga ställdes kring hur det ser ut för föreningens del med att hålla i fysiska aktiviteter med anledning av pandemin. Wikimedia Foundation har tidigare lagt restriktioner på vår verksamhet, men nu finns ett verktyg för att bedöma egna arrangemang. Styrelsen besvarade frågan med att de följer utvecklingen i Sverige, och att just nu är rekommendationen att vi håller digitala möten till som längst 30 september.

En åsikt lyfts om att hålla utbildningar ute i landet med fokus på redigering, för att fler ska få hjälp. Detta skickas vidare till kansliet.

Medskick görs också kring om vi kan hitta ett svenskt namn på hubben, samt det föredömliga i att kunna använda Wikipedia för att undersöka vad begrepp heter på andra språk.

Åsikten lyfts också om att vi bör fortsätta hålla digitala möten eller hybridmöten även när det är tillåtet att ses fysiskt.

12. Årsmötets avslutande

 • Wikimedia Sveriges ordförande Mattias Blomgren förklarade det extra årsmötet för avslutat.