Mötesprotokoll/Protokoll 2007-09-03

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 3 september 2007

Tid och plats: Skypemöte mellan 16.10 och 17.00

Närvarande: Lars Aronsson, Joakim Larsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten

Programmet den 20 oktober

 • Vi beslöt att tiderna för mötet: 14-16 gäller med registering en halvtimme före och wikifika efter
 • Vi beslöt att Joakim försöker snarast hitta en ordförande för mötet
 • Vi beslöt att personer med långt till mötet skall kunna ansöka om bidrag till resan
 • Vi beslöt att Anders skall ta reda på nätuppkopplingsmöjligheter i lokalen och området utanför.
 • Övriga frågor som sammanhänger med mötet tar vi upp vid senare möten

Medlemsavgifter

 • Vi bordlade denna fråga och har som ansats att inbetalningar inte kommer bli aktuell förrän tidigast någon vecka före själva mötet.

Inbjudan

 • Vi beslöt att betrakta det som att det finns tre mottagargrupper - folk redan aktiva på Wikimediaprojekt, intressenter utanför denna grupp och pressen. Budskap och distributionssätt kan komma att variera beroende på mottagargrupp.
 • Vi beslöt att Joakim och Lennart skall ta fram förslag på inbjudan till mötet om en vecka. Lennart skall stämma av förslaget med Oskar.
 • Vi beslöt att Lennart skall fixa fram en bra mailadress som kan stå som avsändare
 • Vi beslöt att Lars skall undersöka om någon från WMF kan komma till mötet den 20:e, och då annonseras i inbjudan
 • Vi beslöt att ambitionen att distribuera inbjudan strax efter den 10 september dock senast den 15:e
 • Ansatsen är att inbjudan skall finnas på metasidan
 • Detaljfrågor om inbjudan och utskick behandlas vid nästa möte om en vecka

Övrigt

Anders skickar till Lars uppgifter om uppstartsmötet på IVA den 18 september

Nästa möte mm

 • Vi beslöt att hålla Skypemöten regelbundet varje måndag 17-18, med nästa möte den 10 september 17-18.
 • Vi beslöt att Joakim sköter uppkoppling
 • I mail efter mötet så kom vi överens att Joakim skall försöka göra en dagordning för mötena utifrån förslag på punkter från oss andra
 • I maildialog efter mötet mellan Oskar, Anders och Joakim så beslöt vi preliminärt att protokollen skall anses justerade 18 timmar efter utsändande till gruppen samt Oskar, vilket ger alla möjlighet och skyldighet påpeka eventuella fel i protokollet. Protokollen kommer därefter publiceras på metasidan. (Samtliga protokoll godkändes retroaktivt av den formella styrelsen inför stämman 20 oktober.)