Mötesprotokoll/Protokoll 2007-09-10

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 10 september 2007

Tid och plats: Skypemöte mellan 17.30-18.00, 19.00-19.45

Närvarande: Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten. Joakim Larsson frånvarande (pga datorproblem).

Programmet den 20 oktober

 • Anders har fått bekräftat att det finns trådlöst nätverk i lokalen och lagt ut denna information på sidan med Programmet.
 • Punkten att få fram en lämplig mötesordförande blev bordlagd pga Joakims frånvaro.
 • Beträffande deltagande från WMF så står det i m:User:Notafish/Agenda att Notafish kommer vara närvarande. Lennart fick i uppdrag att få detta bekräftat.
 • Övriga frågor som sammanhänger med mötet tar vi upp vid senare möten.

Medlemsavgifter

 • Vi diskuterade om ev inbetalningar av avgifter före den 20 oktober skall hanteras som förskottsinbetalningar eller medlemskap i föreningen som ju finns redan nu.
 • Vi diskuterade om juridiska personer, i de fall de kommer godtas, som medlemmar skall ha annan avgiftsnivå eller ej.
 • Vi diskuterade hur stor en medlemsavgift bör var, där vi primärt diskuterade spannet 100-150 kr/år.
 • Vi har som ansats att återkomma till dessa frågor och fatta beslut om dem vid nästa möte.

Stadgar

 • Vi diskuterade öppna punkter främst om medlemskap för juridiska personer skall accepteras eller ej. Vi bordlade frågan till senare möten.

Inbjudan

 • Vi beslöt att Lennarts förslag, efter några justeringar, är OK för att skicka ut, och att inbjudan skall vara underskriven av oss fyra i Interimsstyreskommitten med Lennart utpekad som presskontaktperson.
 • Vi beslöt att Lennart i veckan lägger upp inbjudan på metasidan och går ut med denna till de som registerat intresseanmälan och gör i övrigt gör den tillgänglig på "vanligt" sätt.
 • Vi beslöt att Lennart i slutet av veckan går ut med e-post till intressenter utanför wikipedia. Vi andra skall ge honom tips på namn och kan också skicka ut egna inbjudan till dem vi har personliga känningar till, men skall då informera Lennart vilka vi skickar till. Vår egna e-postadresser får duga som avsändare vid detta tillfälle.
 • Joakim återkommer med förslag till pressrelease som skall gå ut lite senare.

Nästa möte mm

 • Vi beslöt att hålla Skypemöte nästa måndag den 17e klockan 19.