Mötesprotokoll/Protokoll 2007-09-17

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 17 september 2007

Tid och plats: Skypemöte mellan 19.05 och 20.05.

Närvarande: Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten och Joakim Larsson.

Programmet den 20 oktober

 • Vi beslöt att Delphine M inleder med en 10+ minuters presentation om WMF. Lennart vidtalar henne.
 • Vi beslöt att Lars fortsätter med en 10+ minuters presentation om Wikimedia Sverige - vad föreningen skall göra etc.
 • Joakim har dialog med två kandidater till mötesordförande

Inbjudan mm

 • Utskick har gått bra och vi skall dessutom ta med inbjudningar till olika tillställningar som IVA möte den 18e och bokmässan.
 • Pressrelease är på gång men skall inte ut förrän tidigast den 10 oktober.
 • Vi beslöt att Lennart skriver en blänkare på WS sidorna om ev samåkning till stämman.

Medlemsavgifter mm

 • Vi beslöt att nu när vi också har ett bankgirokonto, under veckan starta kassörsfunktionen och möjligheten att betala in medlemsavgifter.
 • Vi beslöt att öppna för två varianter av anmälan av medlemsskap. Dels att bara anmäla namn etc för att få inbetalningskort efter den 20e, och dels att ge möjlighet till en förskottsinbetalning.
 • Vi beslöt att vårt förslag till stämman är att årsavgiften skall vara 100 kronor, vilket belopp vi också begär vid förskottinbetlaning.
 • Vi beslöt att Anders gör denna information tillgänglig på WS-sidorna på meta och sv.

Stadgar

 • Vi beslöt att försöka ordna en telefonkonferens den 25 september 19.00 för en avslutande diskussion. Dit bjuder vi förutom Anders och Joakim in några namngivna som varit aktiva i diskussionerna runt stadgarna och också ger en blänkare så att andra intresserade kan vara med.
 • Vi beslöt att Joakim sköter uppkoppling med möjlighet att även ha med icke Skypeanslutna telefoner.
 • Vi beslöt att Anders skickar ut mail till utvalda och senare lägger upp "inbjudan" på WS-sidan. I mailet skall alla relevant info finnas med.

Medlemsfrågor och sammansättning av styrelsen

 • Vi beslöt att Anders besvarar förfrågan om resebidrag från person i Karlstad med att avvakta möjlighet till samåkning.
 • Vi beslöt att vara aktiva i kommande wikifika med förfrågningar om intresse att medverka i kommande mässor och andra föreningsaktiviteter.
 • Vi diskuterade den kommande styreslen och tog upp dels önskvärdhet med deltagande av personer utanför wikigemenskapen och dels önskvärdheten av jämn könsfördelning i styrelsen.
 • Vi beslöt att bordlägga vidare frågor runt styrelsen

Föreningsaktiviteter

 • Vi beslöt att Lennart med hjälp av Joakim beställer knappar som kan utnyttjas vid mässor där vi vill promota W S; föreningen betalar.
 • Vi beslöt att hålla öppet möjligheten delta på Internetdagarna i egen gratis monter och motsvarande 7-8 dec på SELFmässan.

Nästa möte mm

 • Vi beslöt att hålla Skypemöte nästa måndag den 24e klockan 17.