Mötesprotokoll/Protokoll 2007-10-15

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mötesanteckningar från möte i Interimstyreskommittén för WMF Sverige den 15 oktober 2007

Tid och plats: Skypemöte mellan 17.15 och 17.35.

Närvarande: Lars Aronsson, Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten och Joakim Larsson.

Programmet den 20 oktober

  • Vi beslöt att Lars hämtar upp Delphine på Arlanda.
  • Vi beslöt att Joakim fixar PC stöd till mötet och kopierar upp möteshandlingar.
  • Vi beslöt att Anders fixar resten av föreberedelserna, inklusive en pärm med protokoll.

Inbjudan mm

  • Vi beslöt att Lennart skickar ut presserelase i början av veckan.
  • Vi beslöt att Anders skickar ut en sista information om praktikaliteter vid mötet to kväll till alla som anmält närvaro.

Föreningsaktiviteter

  • Lennart skall se om han få till fler knappar.

Medlemsfrågor och sammansättning av styrelsen

  • Vi noterade ett mycket gott gensvar på de senaste inbjudan, och att det ser ut som alla funktionärsroller kommer besättas med starka namn.

Övrigt

  • Vi beslöt att försöka hålla ett kort konstituerande styrelsemöte i omedelbar anslutning till årsmötet

Nästa möte mm

  • Då detta var det sista mötet för interimsstyreskommittén, så tackade vi oss för denna serie möten, och såg fram emot lördagen och det följande styrelsearbetet.