Mötesprotokoll/Protokoll 2007-10-20

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 10:26, 22 October 2007 (UTC)
Sekreterare Joakim Larsson 09:19, 21 October 2007 (UTC)


Närvarande och plats

Plats: Filmsalen på Naturhistoriska Riksmuseet Stockholm
Närvarande ledamöter: Lennart Guldbrandsson, Johan Schiff, Anders Wennersten, Joakim Larsson, Lars Aronsson
Övriga närvarande: Jan Ainali

1 Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

2 Val av mötessekreterare

att välja Joakim Larsson till mötessekreterare

3 Val av kassör och firmatecknare

att välja Anders Wennersten till Wikimedia Sveriges kassör

att välja Anders Wennersten, XXXXXX-XXXX, till firmatecknare för Wikimedia Sverige

4 Vice ordförande

att välja Joakim Larsson till Wikimedia Sveriges vice ordförande

5 Adjungerand ledamot

att utse Jan Ainali till adjungerad ledamot av styrelsen

6 Mötesordförande resa

att bekosta Lage Rahms resa till mötet

7 Wikfika

att bekosta fikan på årsmötet

8 Bidragssökande

Att ge Lars Aronsson och Anders Wennersten i uppdrag att undersöka vilka bidrag som finns att söka

9 Bokmässan

Bokmässan diskuterades, ärendet är brådskande.

10 Maillista

Att Joakim Larsson skaffar föreningens maillista och domän från Wikimedia Foundation

11 Utåtriktat arbete

Att Jan Ainali tar fram förslag kring material till utåtriktat arbete

12 Nästa möte

Att ge Joakim Larsson i uppdrag att undersöka vilka tekniska mötesmöjligheter som finns

Att ha nästa möte måndagen den 29 oktober via Skype 20:00-21:00

Att på nästa möte ta upp årsmötesprotokoll, bokmässan, konkretsera verksamhetsplanen, internetdagarna och arbetet med Wikimedia Foundation.

13 Mötets avslutande