Mötesprotokoll/Protokoll 2007-10-29

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 11:19, 29 February 2008 (UTC)
Sekreterare Johan Schiff 21:12, 29 October 2007 (UTC)


Närvarande

Plats: Telefonmöte via Skype
Närvarande ledamöter: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson och Johan Schiff.
Övriga närvarande: Jan Ainali

§1 Mötets öppnande

Mötets öppnades av Lennart Guldbrandsson

§2 Val av ordförande

Beslut: Lennart Guldbrandsson valdes till mötesordförande

§3 Val av sekreterare

Beslut: Johan Schiff valdes till mötessekreterare

§4 Årsmötesprotokoll

Beslut: Anteckna att protokollet är justerat och godkänt

§5 Wikimedia Foundation

a) Kontakt Beslut:
Att Lennart i inledningen sköter alla kontakter med WMF
Att vi godkänner den engelska översättningen och ber Lennart meddela denna till WMF
b) Wikimedia Internal
Beslut: Att välja ordförande, vice ordförande och kassör till att ingå i Wikimedia Internal
c) Domän – wikimedia.se
Beslut: Att bordlägga frågan

§6 Sponsormöjligheter

Beslut: Att vi erbjuder möjligheten för donatorer att bli listade på vår hemsida (wikimedia.se).

§7 Bidrag

Beslut:
Att bordlägga ansökan II-stiftelsen till februari
Att inte skicka någon ansökan till Tfä

§8 Bokmässan 2008

Beslut:
Att vi skickar in en beställning på budgetplats på bokmässan 2008
Att frågan om beställning av el och datalinjer skjuts till februari

§9 Internetdagarna 2007

Beslut:
Att Johan Schiff utses som ansvarig för Internetdagarna 2007
Att Johan och Anders representerar Wikimedia Sverige på arrangemanget

§10 Informationsmaterial

Beslut: Att Jan får i uppdrag att utifrån Lennarts och Lars förslag sätta ihop en 4-sidig A5-broschyr

§11 Nyhetsbrev

Beslut:
Att inrätta ett nyhetsbrev som vi sänder ut till de som vill ha ett sådant
Att ett första sådant skall finnas framme till nästa möte redo att skickas ut
Att Lennart får i uppdrag att ta fram första nyhetsbrevet

§12 Ekonomisk lägesrapport

Anders föredrog den ekonomiska lägesrapporten

§13 Verksamhetsförslag och idéer

Information: Lars föreläser den 30 oktober på Linköpings universitet
Beslut: Att Jan får i uppdrag att boka in ett arrangemang under 2008 på karlstads universitets biblioteksevent

§14 Hemsidan (Johan och Joakim)

Beslut: Att Johan och Joakim får i uppdrag att ta fram ett förslag till hemsida

§15 Intern kommunikation

a) IRC-ansvarig
Beslut: Att välja Joakim Larsson till ansvarig för Wikimedia Sveriges irc-kanal på freenode #wikimedia-se
b) E-postlistor
Beslut: Att bordlägga frågan om e-postlistor
c) Styrelsemöten
Beslut: Att utvärdera Teamspeak innan nästa möte

§16 Nästa möte

Beslut: Att hålla nästa styrelsemöte den 12e November 20:00-21:00

§17 Övriga frågor

a) Fråga från Mikael Nordin
Beslut: Att ge Lars i uppdrag att svara på frågan utifrån förd diskussion

b) Sime (http://www.sime.nu/media/)
Informationspunkt från Lars

c) Värmlands bokmässa, 15-16 november
Informationspunkt från Jan

§18 Mötets avslutande