Mötesprotokoll/Protokoll 2007-11-12

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande Lars Aronsson
Sekreterare Johan Schiff 23:36, 12 November 2007 (UTC)


Närvarande

Plats: Telefonmöte via Skype
Närvarande ledamöter: Lars Aronsson, Anders Wennersten, Johan Schiff, Joakim Larsson från punkt 8.
Övriga närvarande: Jan Ainali

Mötets öppnande

Val av ordförande

Beslut:

 • Att välja Lars Aronsson till mötesordförande

Val av sekreterare

Beslut:

 • Att välja Johan Schiff till mötessekreterare

Wikimedia Foundation

a) Status formellt godkännande som Local Chapter
Anders informerade om nuläget.

b) Aktuella diskussioner inom WMF (internal list)
Anders informerade om nuläget.

c) Kontakter med andra lokalavdelningar och ledamotskap i Chapcom
Anders informerade om nuläget.

d) Enkät till oss i styrelsen från Delphine som skall vara besvarad den 30 november
Beslut:

 • Anders får i ansvar att besvara enkäten.

Sponsorärendet

Beslut:

 • Att Lars ger klartecken till den potentiella donator som visat intresse.

Internetdagarna 2007 - summering, lärdomar

Johan föredrog en utvärdering från Internetdagarna.

Årsmöte, plats och tid mm

Beslut:

 • Att preliminärt fastställa datum för nästa årsmöte till lördagen den 15 mars 2008
 • Att ge Lars i uppdrag att undersöka möjligheten att låna lokal av Chalmers i Göteborg

Hemsidan

Informationspunkt, Johan berättade om arbetet så här långt.

Nyhetsbrev

a) Innehåll och format
Beslut:

 • Att skicka ut nyhetsbrevet utan html-format.

b) Distribution
Beslut:

 • Att Anders får i uppdrag att skicka ut nyhetsbrevet till medlemmar.
 • Att Joakim får i uppdrag att skicka ut nyhetsbrevet till media och övriga.
 • Att informera medlemmarna om möjligheten att avanmäla intresse för nyhetsbrevet.
 • Att Anders får i uppdrag att skicka ut "påminnelse" till de som anmält intresse för föreningen.

Ekonomisk lägesrapport

Anders föredrog en ekonomisk nulägesrapport.

Verksamhetsförslag och idéer

b) FSCONS 7-8 december
Vi kommer att närvara på konferensen. Anders skriver med en förfrågan i nyhetsbrevet om deltagande.
a) Edit Wikipedia Week
Beslut:

 • Att Joakim får i uppdrag att skicka ut ett pressmeddelande inför Edit Wikipedia Week, samt att lägga ut information på bybrunnen.

c) Utbildning av bibliotekarier i Värmland
Beslut:

 • Att Jan tar kontakt med Länsbibliokteket i Värmland angående utbildning för bibliotekarierna i länet.

Intern kommunikation

a) E-postlistor
Beslut:

 • Att använda oss av en wikimediase-l@lists.wikimedia.org som maillista för diskussion kring föreningen.
 • Att välja Joakim Larsson till ansvarig för Wikimedia Sveriges wikimediase-l@lists.wikimedia.org.
 • Att inrätta en intern maillista för styrelsen som styrelsen@wikimedia.se som bara styrelseledamöter och revisorer kan läsa.
 • Att välja Johan Schiff till ansvarig för styrelse-maillistan.

b) Teknik vid styrelsemöten Beslut:

 • Att använda Skype för styrelsemöten.

Översättning av texter från WMF

Beslut:

 • Att vi är nöjda med den grupp som nu etablerats där habj inledningsvis går in som koordinator och inte agerar mer i denna fråga nu från styrelsen.

Nästa möte

Beslut:

 • Att hålla nästa styrelsemöte den 26 november 20:00

Övriga frågor

a) Visitkort
Diskussionspunkt, inga beslut.
b) Domännamn
Joakim föredrar. Ompekning av domänen wikimedia.se är på gång.

Mötets avslutande