Mötesprotokoll/Protokoll 2007-11-26

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 21:57, 7 January 2008 (UTC)
Sekreterare Joakim Larsson 20:20, 26 November 2007 (UTC)Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

Val av ordförande

Att välja Lennart Guldbrandsson till mötesordförande

Val av sekreterare

Att välja Joakim Larsson till mötessekreterare

Wikimedia Foundation

Status formellt godkännande som Local Chapter mm

Lennart informerade

Aktuella diskussioner inom WMF (internal list)

Lennart informerade

Övriga frågor och kontakter

Inget behandlades under punkten

Domännamn

Joakim informerade

Kontakter med andra lokalavdelningar och ledamotskap i Chapcom

Anders informerade

Enkät till oss i styrelsen från Delphine

att ge Lennart och Anders i uppdrag att lämna in enkäten enligt bilaga 1

Sponsorärendet

att bordlägga frågan

Rapportering från bokmässan i Karlstad

Jan rapporterade

Edit wikipedia week (Wikipediaveckan)

  • Joakim rapporterade, pressmeddelande på gång.
  • att Lennart informerar om veckan på Bybrunnen

FSCONS

  • FSCONS står för uppsättande av affischer, affischer, bord och seminarielokal.
  • att godkänna affischen enligt bilaga
  • Att anse FSCONS som en av våra samarbetespartners

Årsmöte, plats och tid mm

att bordlägga frågan

Hemsidan

Joakim informerade

Ekonomisk lägesrapport

Vi har 69 medlemmar. FSCONS ser inte ut att innebära några kostnader.

Verksamhetsförslag och idéer

Events framöver där vi kan tänkas vilja vara med

Vi diskuterade kalendariet. Närmast är inskicket av enkäten till WMF, FSCONS samt flera saker i mars/april. Juni-Augusti ser det ganska tomt ut.

Kampanjer

Lennart informerade

Levande verksamhetsberättelse

att Jan startar en sida för en levande verksamhetsberättelse på meta

Nästa möte

att ha nästa möte den 17 december 20:00 via Skype

Övriga frågor

Webbshop för t-shirts osv

att Jan utreder lämplig webshop för Wikimedia Sverige

Icke-svensk medlem

Vi observerar att vi har fått vår första medlem icke boende i Sverige

Mötets avslutande