Mötesprotokoll/Protokoll 2007-12-17

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 23:28, 17 December 2007 (UTC)
Sekreterare Johan Schiff 22:48, 17 December 2007 (UTC)Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson, Jan Ainali, Johan Schiff och Joakim Larsson (från §7)

Mötets öppnande

Mötet öppnades av Lennart Guldbrandsson

Val av ordförande

Att välja Lennart Guldbrandsson till mötesordförande

Val av sekreterare

Att välja Johan Schiff till mötessekreterare

Wikimedia Foundation

Wikimedia Sverige har godkänts som en officiell Wikimedia-förening (Local Chapter).

Sponsorärendet

Punkten utgick.

Rapportering från Edit wikipedia week

Lars A har skickat ut inbjudan till mejllistan "biblist" (ca 2000 medlemmar). Lars har inte fått någon direkt respons, men Anders W har noterat respons på Wikipedia bland de som redan varit aktiva inom Wikipedia. Anders noterade en uppgång från vanliga 3-4 till 5-6 redigeringar per minut på svenska Wikipedia. Vi planerar att delta på nästa officiella Edit Wikipedia Week i april 2008.

Rapportering från FSCONS

Lennart, Lars, Joakim och Johan var närvarande. Mycket positiva reaktioner. 9 medlemmar värvade. Joakim passade på att översätta vår broschyr till engelska.

Hemsidan och föreningens meta-sida

Joakim ligger på kommittén som hanterar Wikimedias domäner när det gäller wikimedia.se.

Årsmöte

Plats och tid

  • Lars har kontakt med stadsbiblioteket i Göteborg och får i uppdrag att boka lokalen den 15 mars. (heldag)
  • Årsmötet beslutas starta klockan 14.

Översyn av stadgar

Joakim och Anders får i uppdrag att se över de stadgeändringar som diskuterades på årsmötet.

Förberedelse och upplägg av årsmötet

Lennart och Joakim bildar en arbetsgrupp och efterfrågar intresse på wikipedia.

Ekonomisk lägesrapport

Anders föredrog det ekonomiska läget.

Namnändring av föreningen hos skatteverket mm

Anders sköter kontakten om namnbyte med skatteverk och bank i veckan.

Mässor och seminarier

easyfairs februari

De som är intresserade får gå på mässan som deltagare, men vi bokar ingen monter.

Samarbetsprojekt

Wikipedia Academy i Sverige

  • Vi beslutar att Lennart bokar ett möte med Frank Schulenburg (Wikipedia Academy) under februari.
  • Johan får i uppdrag att ta kontakt med NGO:s (ex. Amnesty, Röda Korset) för att motivera till deltagande i Wikimedia-projekten och Wikipedia Academy.

Samarbetsprojekt mot bibliotek

  • Jan går vidare i kontakt med biblioteken i Karlstad/Värmland.
  • Lars får i uppdrag att ta kontakt med organisatörerna av Bibcamp i Jönköping.

Uppföljning och marknadsföring av användande av MediaWiki

Lennart får i uppdrag att ta första kontakt med Mats Östling på SKL för att införa MediaWiki där. Anders kommer senare att ta över det projektet.

Partnerskap

Möjligheter utveckla kontakterna tagna under FSCONS

Lennart får i uppdrag att kontakt med FSFE angående samarbete på mässor.

Aktivering av föreningens medlemmar förutom inbjudan medverka i aktiviteterna diskuterade ovan

Medlemmar ska inbjudas att medverka i våra aktiviteter via bybrunnen/nyhetsbrevet och uppmuntras att ta egna initiativ.

Initiativ för vår wikicommunity

Lennarts idé om tävlingar med belöning

Punkten bordläggs till vidare.

Film om hur man redigerar på Wikipedia

Lennart har kontakt med franska wikimedia som jobbar med ett filmprojekt. Lennart har föreslagit ett samarbete och fortsätter kontakten.

Nästa möte

Tidpunkt för nästa möte sätts till den 7 januari klockan 20.00

Övriga frågor

Diskussion om medlemsregistret.

Mötets avslutande