Mötesprotokoll/Protokoll 2008-01-07

Från Wikimedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Det här är ett protokoll för Wikimedia Sverige. Vid frågor kontakta Mattias Blomgren.

Justerat:
Ordförande svHannibal 21:13, 7 January 2008 (UTC)
Sekreterare Jan Ainali 22:00, 7 Januari 2008 (UTC)


7 januari 20:00-, via Skype

Närvarande: Lennart Guldbrandsson, Anders Wennersten, Lars Aronsson och Jan Ainali.

Inledning

Mötets öppnande

Mötet förklarades öppnat.

Val av ordförande

Lennart valdes.

Val av sekreterare

Jan valdes.

Rapportering och beslut

Wikimedia Foundation

Kontakter och information

  • Lennart informerade: Enkäten vi tidigare fyllde i är nu sammanställd.
  • Anders informerade: Kontakt har återupptagits med Wikimedia Norge.

Sponsorärendet

Frågan bordlades.

Årsmöte

Eventuellt behov föreslå stadgeändringar

Inga ändringar föreslås.

Formalia runt hur verksamhet och ansvarsfrihet 2007 skall hanteras

Frågan ställs åter till revisorerna.

Upplägg av årsmötet

  • Lars förmedlade kontakt för Stadsbiblioteket i Göteborg till Lennart.
  • Diskussion om eventuella kringaktiviteter.

Nyhetsbrev januari och utskick av kallelse till årsmöte

Deadline för programmet bör vara 21 januari. Inbjudan till årsmötet görs i kombination med nyhetsbrev.

Hemsidan och föreningens meta sida

Frågan bordlades, Johan och Joakim får i uppdrag att färdigställa detta innan nyhetsbrevet.

Webshop

  • Att Anders skapar konto på Spreadshirt som webshop.
  • Jan lägger upp de första designutformningarna.

Ekonomisk lägesrapport

Anders föredrog det ekonomiska läget. Antalet medlemmar är nu 83.

Namnändring av föreningen hos skatteverket mm

Namnändringen är inskickad.

Revison 2007 och ekonomiska rutiner

Frågan utgick.

Verksamhetsplanering

Mässor och seminarier

easyfairs feb? annat?

Lars informerade om BibCamp 26-27/2, Lars och Lennart är anmälda för deltagande.

Samarbetsprojekt

Wikipedia Academy i Sverige mm

  • Möte är inplanerat med Frank Schulenburg.
  • Lennart drar igång ett wikifika 19 januari i samband med detta.

Bibliotek

  • Lars deltar på Halmstadkonferensen och BibCamp.
  • Jan håller föredrag på Karlstads Universitetsbibliotek 8 februari.

Användning av MediaWiki inom SKL

E-postkontakt har tagits och svar inväntas från Sveriges Kommuner och Landsting.

Andra saker runt användning och wikiprojekt

Frågan bordlades.

Bidragsansökningar

Frågan bordlades.

Partnerskap

FSF

Lennart informerade om att e-postkontakt har tagits. Samarbete inför bokmässan diskuterades.

Initiativ för vår wikicommunity

Lennarts idé om tävlingar med belöning

Frågan diskuterades.

Film om hur man redigerar på WP

Lennart ställer en fråga på bybrunnen om någon kan tekniken angående format.

Avslutning

Nästa möte

21 januari 20.00

Övriga frågor

Vi diskuterade att vi inte har fler medlemmar från communityn och olika strategier att ändra på detta.

Mötets avslutande

Mötet avslutades.